Πρόσφατες εξελίξεις στο GDPR από το παγκόσμιο δίκτυο της KPMG

Πρόσφατες εξελίξεις στο GDPR

Σε αυτό το Newsletter, σας παρουσιάζουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των Προσωπικών Δεδομένων σε διάφορες χώρες της ΕΕ, αναδεικνύοντας τις εξελίξεις της νομοθεσίας σε διάφορες δικαιοδοσίες, καθώς παράλληλα και το εύρος του αντικτύπου που έχει η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

1000
Λιάνα Κοσμάτου

Δικηγόρος, Εταίρος

CPA Law (Ανεξάρτητο μέλος του νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)

Email

Όσον αφορά στην Ελλάδα, στο Newsletter μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, την πρόσφατη γνωμοδότησή της σχετικά με τον νόμο 4624/2019 για το GDPR, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία της Αρχής για την περίοδο από τον Οκτώβριο 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020.

KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Συνδεθείτε μαζί μας