Λιάνα Κοσμάτου

Partner, Δικηγόρος

CPA Law (Ανεξάρτητο μέλος του νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)

Η Λιάνα είναι Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της KPMG στην Ελλάδα και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας CPA Law, η οποία είναι ανεξάρτητο μέλος του νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG International. Είναι Δικηγόρος Αθηνών Παρ' Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι ειδικευμένη στην Κανονιστική Συμμόρφωση και κυρίως σε θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει πιστοποιηθεί ως DPO Executive με ISO/IEC 17024. Επίσης ειδικεύεται σε θέματα εμπορικού, εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου καθώς και στο δίκαιο περί Μετανάστευσης.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε νομικούς και εργασιακούς ελέγχους, Ελέγχους Κανονιστικής Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς επίσης και σε επιχειρησιακές και εργασιακές αναδιοργανώσεις διεθνών ομίλων, ίδρυση, λειτουργία και διοίκηση εταιρειών διαφόρων νομικών μορφών και δραστηριοτήτων, αλλά και σε πολλά έργα που αφορούν θέματα μετανάστευσης υπαλλήλων πολυεθνικών εταιρειών. Έχουν δημοσιευθεί άρθρα της σε νομικά περιοδικά, οικονομικές εφημερίδες και σε ειδησεογραφικά sites.

  • Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό, Κοινοτικό, Δημόσιο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Πανεπιστήμιο του Southampton, Μεγάλη Βρετανία)

  • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

  • ISO/IEC 17024 πιστοποίηση ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO EXECUTIVE)