Περιήγηση στον κόσμο του «Internet of Things»

Περιήγηση στον κόσμο του «Internet of Things»

Το Internet of Things (IoT) είναι εδώ και καλείται να βελτιώσει τον τρόπο ζωής και σκέψης.

1000
Picture of Nikos Dimakos

Partner, Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email

 *Του Γεώργιου Δανίκα, Senior Advisor, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG στο businessnews.gr

Η διάθεση και η γρήγορη εξάπλωση του Διαδικτύου στην καθημερινότητά του σύγχρονου κόσμου είναι πλέον γεγονός. Πέρα από την ανθρώπινη επικοινωνία όμως, το Internet έδωσε τη δυνατότητα διασύνδεσης σε καθημερινές συσκευές και αντικείμενα. Το Internet of Things (IoT) είναι εδώ και καλείται να βελτιώσει τον τρόπο ζωής και σκέψης.

Η εμφάνιση και ο ορισμός του Internet of Things (ΙοΤ)

Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων», όπως θα μπορούσε να ονομαστεί στα Ελληνικά, έκανε την πρώτη του εμφάνιση μέσα από την επιστημονική έρευνα του επιχειρηματία Kevin Ashton, ο οποίος το 1999 παρουσίασε τη σύνδεση αντικειμένων με το Internet χάρη στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

Με το πέρασμα των χρόνων, όλο και περισσότερες συσκευές αποκτούσαν αισθητήρες που τους επέτρεπαν να συνδέονται στον Παγκόσμιο Ιστό και να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τον άνθρωπο.

Ξεπερνώντας με ταχείς ρυθμούς τα πρώιμά του στάδια, το IoT συνέβαλε στην επίτευξη του «έξυπνου σπιτιού». Με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, ο άνθρωπος μπορεί να ρυθμίσει τα φώτα και τη θέρμανση της οικίας του, να ελέγξει απομακρυσμένα τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών του και να δημιουργήσει ξεχωριστά προφίλ λειτουργίας όλων των παραπάνω.

Το IoT στην επιχειρηματικότητα

Έρευνες υποστηρίζουν ότι μέχρι το 2020 περισσότερες από τις μισές νέες επιχειρήσεις θα βασίζουν την λειτουργία τους σε next-gen προϊόντα που υποστηρίζουν την έννοια του IoT.

Μέσω της διαδικτυακής ενδοεπικοινωνίας αντικειμένων-ανθρώπου, ρέει ένας διαρκής και τεράστιος όγκος δεδομένων, ελάχιστα περιβαλλοντικά επιβλαβής, από τον οποίο κάθε επιχείρηση μπορεί να αντλήσει πολύτιμη πληροφορία τόσο για την καλύτερη λειτουργία της όσο και για την λήψη αποφάσεων για το μέλλον, με σκοπό τον μέγιστο βαθμό απόδοσης με εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους.

Η συλλογή των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης των συσκευών με στοιχεία και προβλέψεις, με στόχο την εκπαίδευσή στον τρόπο λειτουργίας τους μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (Machine Learning). Προοδευτικά συνεπώς οι συσκευές και τα συστήματα γίνονται εξυπνότερα, εξελίσσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και παράγουν καλύτερο αποτέλεσμα.

Το ΙοΤ κατάφερε να μετατρέψει τεχνολογικά σενάρια σε ωμή πραγματικότητα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα αυτόνομα αυτοκίνητα με ανάγνωση ιστορικού διαδρομών για γρηγορότερη και ασφαλέστερη οδήγηση και οι βιομηχανικές γραμμές παραγωγής πλήρως αυτοματοποιημένες που ελέγχουν την ποιότητα του προϊόντος έχοντας ως κριτήριο το «άριστα» χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Η αλόγιστη χρήση του IoT και οι κίνδυνοι που ενέχει

Παρόλα αυτά, η ανεξέλεγκτη και επιπόλαιη χρήση των συσκευών που διασυνδέονται εγκυμονεί κινδύνους που μπορεί να επιφέρουν οικονομικές απώλειες. Πέρα από την απώλεια δεδομένων και υπηρεσιών, ο καταναλωτής μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος σε «τρύπες» ασφαλείας του Διαδικτύου, μέσω κυβερνοεπιθέσεων (cyber-attacks) ή κακόβουλου λογισμικού (malware).

Η KPMG εξασφαλίζει στις εταιρίες-μέλη της, εγκεκριμένες και ασφαλείς λύσεις για την εισαγωγή τους στον κόσμο του IoT.

Πλατφόρμες όπως το «Ignite», το «Signals Repository» και το « IoT Vendor Evaluation Framework» τελειοποιούν τη διαχείριση-μοντελοποίηση των δεδομένων, επιτυγχάνοντας παράλληλα ασφάλεια πληροφοριών.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η KPMG παρουσίασε ήδη την απαρχή των έξυπνων πόλεων μέσω των προγραμμάτων Hypercat, IoT Alliance και Smart Cities Council. Στην KPMG χρησιμοποιούμε την καινοτομία ως εφαλτήριο για την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικότητας, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο πάντα την ασφάλεια των πελατών μας.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας