Brain Drain: O ρόλος των Πανεπιστημίων

Brain Drain: O ρόλος των Πανεπιστημίων

Άρθρο της Φαίης Σιαφλέκη, Advisor, Συμβουλευτικό τμήμα, KPMG στο businessnews.gr

1000
Picture of Peggy Velliotou

Partner & Head of People, People Services, Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email

Το δραστήριο Πανεπιστήμιο βοηθάει στην άμεση ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας

Η KPMG και η ομάδα Επιλογής Στελεχών και Ταλέντων πραγματοποίησαν την έρευνα «Brain Drain & Gain» με σκοπό να διερευνήσουν την τάση, τις αιτίες και τις διαστάσεις του φαινομένου, αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου στο Κολλέγιο Αθηνών. Στο ερώτημα πόσο εύκολο είναι πλέον κάποιος να εργαστεί στο εξωτερικό, έντονο ενδιαφέρον προκαλεί ότι το 47,3% των συμμετεχόντων της έρευνας έχει πραγματοποιήσει τις σπουδές του στο εξωτερικό και παρέμεινε μετά την ολοκλήρωσή τους είτε στην ίδια χώρα είτε σε άλλη του εξωτερικού, καθώς προέκυψε άμεσα κάποια επαγγελματική ευκαιρία. Το παραπάνω πιθανόν εκφράζει την ταχύτητα και την ισχυρή διασύνδεση που καταφέρνουν και διατηρούν τα ξένα Πανεπιστήμια με την αγορά εργασίας τους και κατ’ επέκταση την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων τους σε πραγματικές θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, η καθημερινή επαφή μας ως recruiters με Έλληνες του εξωτερικού με σκοπό την αναζήτηση στελεχών για την κάλυψη θέσεων εργασίας στην Ελλάδα επιβεβαιώνει την ισχυρή συμβολή των Πανεπιστημίων όπου φοίτησαν με σκοπό την άμεση απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι αναφέρουν πως παρέμειναν στη χώρα όπου πραγματοποιήσαν τις σπουδές τους, καθώς πριν ακόμα ολοκληρώσουν το ακαδημαϊκό τους έτος, δέχτηκαν ευκαιρίες πλήρους απασχόλησης από εταιρείες σε θέσεις ενδιαφέροντος αντίστοιχων των σπουδών τους. Τα αρμόδια γραφεία διασύνδεσης των Πανεπιστημίων φρόντιζαν να διατηρούν έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με εταιρείες, με σκοπό να γνωρίζουν τις ανάγκες τους και κατ’ επέκταση να προτείνουν αποφοίτους τους για πιθανή συνεργασία. Επιπρόσθετα, η ένταξη σε μία εταιρεία, πέραν της προοπτικής επαγγελματικής αποκατάστασης, αποτελούσε πολλές φορές και βάση για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας των φοιτητών.

Αντίστοιχη ενεργώ δράση πραγματοποιούν και οι recruiters των εταιρειών, οι οποίοι προσεγγίζουν τους φοιτητές πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους με σκοπό να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην εταιρεία τους. Αντίστοιχα, στελέχη του εξωτερικού τονίζουν ότι η δράση των Πανεπιστημίων του εξωτερικού δεν σταματάει με την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε αυτά. Εν αντιθέσει χτίζεται μία σχέση μεταξύ των Πανεπιστημίων και των αποφοίτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας των τελευταίων, αφού ενημερώνονται διαρκώς για ευκαιρίες καριέρας με αποτέλεσμα να εξελίσσονται επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Από την άλλη πλευρά, από αντίστοιχες συζητήσεις μας με Έλληνες που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ελλάδα, προκύπτει ότι η σύνδεση των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα με την αγορά εργασίας είναι ασθενής, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι/οι ενδιαφερόμενοι να χάνουν την ευκαιρία να απορροφηθούν εύκολα από εταιρείες μετά από την αποφοίτησή τους.

Σύμφωνα και με τα παραπάνω και αναφορικά με το φαινόμενο Brain Drain παρουσιάζεται ότι η στενή συνεργασία των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού με την αγορά εργασίας της εκάστοτε χώρας έχει ως αποτέλεσμα να κερδίζει έδαφος και να απορροφά τους Έλληνες απόφοιτους τους, οι οποίοι με τη σειρά τους ανταποκρίνονται στο άμεσο κάλεσμα για τη στελέχωση μίας θέσης εργασίας στο εξωτερικό αποτρέποντάς τους από το δίλλημα της επιστροφής για αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα. Στο σημείο αυτό όμως αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια τα Ελληνικά Πανεπιστήμια παρουσιάζουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην επικοινωνία και συνεργασία τους με εταιρείες, γεγονός που χρήζει ανάπτυξης αλλά ταυτόχρονα και αναγνώρισης από τους Έλληνες υποψηφίους.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας