2018 Ετήσια Έκθεση KPMG για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά

2018 Ετήσια Έκθεση KPMG για την Ιδιωτική Ασφαλιστική..

H KPMG στην Ελλάδα προχώρησε για μία ακόμα χρονιά στην έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2018 που περιλαμβάνει την έρευνα για την οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

1000
Picture of Philippos Kassos

Partner, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Email

Με σκοπό την ενημέρωση των ασφαλιστικών εταιρειών και των διοικήσεων σχετικά με την ποιοτική μελέτη του ιδιωτικού ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, η KPMG στην Ελλάδα προχώρησε για μία ακόμα χρονιά στην έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2018 που περιλαμβάνει την έρευνα για την οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η Έκθεση περιλαμβάνει επίσης ενημερώσεις για θέματα που σχετίζονται με την Ασφαλιστική Βιομηχανία, όπως τα Νέα Λογιστικά Πρότυπα (IFRS 17, IFRS 16), τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Τεχνητή Νοημοσύνη, Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες και Ανάλυση Δεδομένων) και τη Φορολογία.

Ο Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής στο Τμήμα Ελέγχου της KPMG, σημειώνει τα ακόλουθα τέσσερα στρατηγικά διλήμματα για τις διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών:

  • Go Digital or keep on traditional-utilize legacy up to the end
  • Go Direct or stay with traditional networks
  • Go Together or stay alone
  • Go Niche market or stay with all business lines
     

Η έκθεση της KPMG παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 σε ειδική εκδήλωση στο Grant Hyatt Athens Hotel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση παρακαλώ διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου.

Επιπλέον, μπορείτε να κατεβάσετε το PDF της έκθεσης εδώ.

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας