Ενεργοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

Ενεργοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

Ενεργοποίηση Γ΄ κύκλου του καθεστώτος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

1000
Konstantinos Dimos

Partner, Public Sector

KPMG στην Ελλάδα

Email

Στις 27/12/2018 ενεργοποιήθηκε ο Γ΄ κύκλος του καθεστώτος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Ημερομηνία λήξης του Γ΄ κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Σε περίπτωση που σχεδιάζετε κάποια επένδυση, θα ήταν χαρά μας να συζητήσουμε τη δυνατότητα ένταξής της στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Συνοπτική παρουσίαση του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου θα βρείτε στο παρακάτω αρχείο.

© 2024 KPMG Advisors Single Member S.A., a Greek Societe Anonyme and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας