Το μέλλον των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Το μέλλον των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Σε μια εποχή όπου τα πάντα αλλάζουν είναι λογικό να υπάρχουν νέες συνθήκες για το μέλλον των ναυτιλιακών εταιρειών. Ο σκοπός της ναυτιλίας πάντα θα είναι ο ίδιος, η δια θαλάσσης μεταφορά εμπορευμάτων ή/και ανθρώπων από ένα λιμάνι σε άλλο. Μια δραστηριότητα που υπάρχει από την αρχαιότητα και απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους με μεγάλη συνεισφορά και συμβολή στην παγκόσμια οικονομία.

1000
Picture of Harry Sirounis

Partner, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η ναυτιλία σε αντίθεση με άλλους κλάδους δεν επηρεάζεται μόνο από τις τεχνολογίες εξελίξεις, αλλά και από άλλους εξίσου σημαντικούς παράγοντες. Αναμφίβολα η ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες θα υπάρχει, όμως ο τρόπος που εκτελούνται οι υπηρεσίες θα αλλάξουν και θα συνεχίζουν να αλλάζουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Κατά την άποψη μου οι σημαντικότερες αλλαγές που επηρεάζουν και θα επηρεάσουν τη ναυτιλία στο μέλλον είναι οι ακόλουθες;

Γεωπολιτικές αλλαγές και πολιτικές εξελίξεις

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η κρίση στην Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη της Κίνας και της Αφρικής και άλλες αλλαγές όπως η βελτίωση των λιμανιών θα επιδράσουν στη ναυτιλία, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει την παγκόσμια αγορά ζήτησης προϊόντων.

Τεχνολογία

Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό και συνεχίζει να δημιουργεί νέες συνθήκες σε κάθε εμπορικό κλάδο. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Κατά συνέπεια στο μέλλον το πιο πιθανόν είναι να υπάρχουν πολλά πλοία όπου δεν θα χρειάζεται η συμβολή ενός καπετάνιου. Φυσικά προέχει η ασφάλεια και η αντίδραση στις καιρικές αλλαγές, οπότε πιστεύω πως δεν θα καταργηθεί η ανάγκη για καπετάνιο, ωστόσο ο χρόνος απασχόλησης του καπετάνιου θα μειωθεί σημαντικά στο «τεχνικό» κομμάτι και θα επικεντρωθεί σε περισσότερο στρατηγικές αποφάσεις.

Εκτός των παραπάνω, τα πλοία αλλάζουν και ως προς τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Τα πλοία είναι πολύ μεγαλύτερα σε όγκο και διάσταση και η δυνατότητα χωρητικότητας πολύ μεγαλύτερη δίνοντας συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά τα λειτουργικά τους έξοδα σε σύγκριση με εκείνα μικρότερης χωρητικότητας.

Τέλος, η τεχνολογία θα συμβάλει και στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Με την τεχνολογία οι διοικήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών έχουν πολλές πληροφορίες σε μεγάλη ανάλυση για να μετρήσουν την απόδοση και το κόστος ώστε να γίνουν έγκαιρα και δραστικά οι απαραίτητες αλλαγές. 

Εποπτικές και νομοθετικές αλλαγές

Η μεγάλη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας επιβάλλει και θα συνεχίσει να επιβάλλει αλλαγές στο χώρο της ναυτιλίας. Τα πλοία έχουν σημαντικά βελτιωθεί και προσαρμοσθεί σε θέματα ασφάλειας με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί ο κίνδυνος περιβαλλοντικών ζημίων. Ωστόσο, η ευαισθησία για θέματα περιβάλλοντος θα οδηγήσει σε πλοία που κινούνται με φυσικό αέριο με συνέπεια να υπάρχει ανάγκη για σταθμούς φόρτισης αερίου κλπ.

Οι επιθεωρήσεις των πλοίων και η εναρμόνιση αυτών στο νέο εποπτικό και νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την παραχώρηση σημαίας θα δημιουργήσει την ανάγκη για καλύτερα πλοία τα οποία θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνοψίζοντας, οι αλλαγές στη ναυτιλία έχουν ανεβάσει το επίπεδο της ναυτιλίας σε νέα επίπεδα κάνοντας την ενασχόληση με τον κλάδο να απαιτεί νέες επενδύσεις, περισσότερα κεφάλαια και μεγαλύτερη ανάγκη για καινοτομία. Πιστεύουμε πως η εξέλιξη στο χώρο θα βοηθήσει αυτό τον σημαντικό κλάδο και θα ανεβάσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν ενισχύοντας ταυτόχρονα και την εισφορά της ναυτιλίας στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία. 

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας