Ποιος είναι υπεύθυνος για τα analytics σε μια επιχείρηση

Υπεύθυνος για τα analytics σε μια επιχείρηση

Άρθρο της Φοίβης Καθάρειου, Senior Advisor, Υπηρεσίες Management Consulting, ΚPMG στο euro2day.gr

1000
Picture of Nikos Dimakos

Partner, Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε πρόσφατη έρευνα της KPMG “Guardians of Trust” που πραγματοποίησε η Forrester Consulting για λογαριασμό της, αναδείχθηκε η αβεβαιότητα των στελεχών σχετικά με τους υπεύθυνους σε περίπτωση εξαγωγής αναξιόπιστων επιχειρηματικών analytics.

Η παρακάτω ανάλυση μας βοηθά να κατανοήσουμε περισσότερο τα αποτελέσματα της έρευνας και πως αυτά επηρεάζουν το επιχειρείν.

Ποιος πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος όταν ένας αλγόριθμος λειτουργήσει απρόβλεπτα και οδηγήσει σε ανεπιθύμητο αποτέλεσμα; 

Παρότι είναι εύκολο να αποδώσουμε ευθύνες στα εργαλεία πληροφορικής, θα ήταν παράλογο να θεωρήσουμε υπεύθυνο ένα εργαλείο/αλγόριθμο για την απόφαση ή το αποτέλεσμα το οποίο παρήγαγε.

Τα στελέχη πληροφορικής και διοίκησης που συμμετείχαν στην έρευνα, κλήθηκαν να απαντήσουν ως προς το ποιος πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος όταν αναξιόπιστα analytics οδηγήσουν στη λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης που θα αποφέρει χρηματοοικονομικές ζημιές ή απώλειες πελατών.

Η πλειοψηφία (62%) απάντησε πως η μεγαλύτερη ευθύνη αφορά το τμήμα πληροφορικής/ τεχνολογίας της επιχείρησης, το 25% το εμπορικό τμήμα και το 13% τις ρυθμιστικές αρχές ή εξωτερικούς ελεγκτές. Βλέποντας πιο αναλυτικά τις ευθύνες εντός του C-suite, το 19% πιστεύει ότι αποτελεί ευθύνη του CIO (Chief Information Officer), το 13% του CDO (Chief Data Officer) και το 7% του CEO (Chief Executive Officer).

Ποιος πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που ένα πλήρως αυτόνομο όχημα προκαλέσει τροχαίο ατύχημα;

Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας που προκύπτουν από τις απαντήσεις των στελεχών στο ερώτημα «ποιος πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που ένα πλήρως αυτόνομο όχημα προκαλέσει τροχαίο ατύχημα;»

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την ανάγκη για διάλογο όσο αφορά τα διαφορετικά επίπεδα και είδη ευθύνης, σε μια εποχή που τα εργαλεία/αλγόριθμοι διεισδύουν όλο και περισσότερο στις επιχειρήσεις. Είναι εμφανής η τάση να θεωρείται το τμήμα πληροφορικής υπεύθυνο για οτιδήποτε αφορά τα εργαλεία πληροφορικής λόγω της αδυναμίας των εμπορικών τμημάτων να τα διαχειριστούν και να τα αξιολογήσουν.

Ωστόσο, πολλοί τεχνικοί των τμημάτων πληροφορικής δεν έχουν τη γνώση και την ικανότητα που απαιτείται για να εξασφαλίσουν ότι τα εργαλεία πληροφορικής και οι αλγόριθμοι παράγουν αξιόπιστα analytics. Συνεπώς, η ευθύνη για την εξαγωγή αξιόπιστων analytics με την αντίστοιχη επικύρωση της ορθότητάς τους πρέπει να είναι συνολική και απαιτείται ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από τα ανώτατα κλιμάκια.

Επιπλέον, αναδεικνύεται η ανάγκη για καλύτερη διακυβέρνηση που θα διασφαλίσει και θα επιτρέψει την χρήση των analytics στις επιχειρήσεις. Οποιοδήποτε πλαίσιο διακυβέρνησης πρέπει να περιλαμβάνει πρότυπα και ελέγχους που καλύπτουν τους τομείς της στρατηγικής, της κουλτούρας και της ηθικής των επιχειρήσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι συμμετέχοντες πρότειναν πέντε ενέργειες ως βάση για την ανάπτυξη αρχών διακυβέρνησης και ορθής χρήσης των analytics:

  • Ανάπτυξη προτύπων για τη δημιουργία αποτελεσματικών διαδικασιών και πολιτικών
  • Εκσυγχρονισμός ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στα analytics
  • Αύξηση της διαφάνειας των αλγόριθμων και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται
  • Δημιουργία επαγγελματικού κώδικα για τους αναλυτές δεδομένων
  • Ενίσχυση εσωτερικών και εξωτερικών μηχανισμών ασφαλείας.

Στην ψηφιακή εποχή, όπου τα analytics προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις και χρησιμοποιούνται εκτενώς στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, κρίνεται σκόπιμο οι επιχειρήσεις να αφουγκραστούν τη νέα εποχή και να διευρύνουν την αντίληψη τους για τα οφέλη της τεχνολογίας. Η διακυβέρνησή των Data & Analytics απαιτείται να είναι στρατηγική και να ενσωματώνεται στη συνολική διακυβέρνηση της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα της KPMG “Guardians of Trust” βρείτε εδώ.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας