Προτεραιότητα φορολογικών ελέγχων κατά το έτος 2017

Παρακράτηση φόρου

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε με συντομία τα βασικά σημεία της υπ’ αριθμ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 3278/18.09.2017) σχετικά με την προτεραιότητα φορολογικών ελέγχων κατά το έτος 2017 και σε σχέση με την απόφαση ΣτΕ (Ολ.) 1738/2017.

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

  • Βασικά σημεία της Απόφασης
  • Σχόλια KPMG

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας