ΔΠΧΑ 16 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο μισθώσεων

ΔΠΧΑ 16 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο μισθώσεων

Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για την επιχείρησή σας κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16;

1000
Picture of Dimitra Caravelis

Επικεφαλής Ποιότητας & Διαχείρισης Κινδύνου

KPMG στην Ελλάδα

Email
Leases | IFRS 16 transition options | Black and white chess pieces

Choosing the best transition option may not be straightforward

Η εκλογή σας της κατάλληλης επιλογής μετάβασης και των πρόσφορων πρακτικών θέσεων θα επηρεάσει το κόστος και το χρονοδιάγραμμα του έργου υλοποίησής σας - και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σας για τα επόμενα χρόνια.

 

Το ΔΠΧΑ 16 "Μισθώσεις" τίθεται σε ισχύ το 2019. Έχετε να λάβετε κάποιες μεγάλες αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν μόνιμες συνέπειες.

Η έκδοση μας «Μισθώσεις – Επιλογές μετάβασης» (PDF, 399 KB) θα σας βοηθήσει να κάνετε την επιλογή η οποία είναι κατάλληλη για την επιχείρησή σας.

 

Μια ποικιλία επιλογών για να διαλέξετε

Το πρότυπο διαθέτει μια ποικιλία από διαφορετικές επιλογές μετάβασης και πρακτικών μέσων για τους μισθωτές. Πολλές από αυτές μπορούν να επιλεγούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Κάποιες μπορούν ακόμα και να επιλεγούν μεμονωμένα ανά μίσθωση.

Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες εταιρείες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έναν τεράστιο αριθμό πιθανών εναλλακτικών επιλογών. Ακόμη και μια εταιρεία με ένα σχετικά μικρό χαρτοφυλάκιο μισθώσεων θα μπορούσε να έχει μια ποικιλία επιλογών μετάβασης.

Οι αποφάσεις έχουν μεγάλου εύρους συνέπειες

Οι περισσότερες από τις επιλογές που πρέπει να κάνετε για τη μετάβαση απαιτούν να επιλέξετε μεταξύ κόστους και συγκρισιμότητας. Δηλαδή, οι επιλογές και τα μέσα που απλοποιούν και μειώνουν το κόστος της μετάβασης τείνουν να μειώνουν τη συγκρισιμότητα της οικονομικής σας πληροφόρησης.

Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις χρηματοοικονομικές σας καταστάσεις κατά το έτος μετάβασης και για τα επόμενα χρόνια, έως ότου λήξει και η τελευταία μίσθωση που βρίσκεται σε ισχύ κατά τη μετάβαση.

Σχεδίαση της καλύτερης επιλογής

Η διαλογή της καλύτερης επιλογής μετάβασης για την επιχείρησή σας θα απαιτήσει σκέψη - και πιθανώς κάποια λεπτομερή σχεδίαση εναλλακτικών προσεγγίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η έκδοσή μας «Μισθώσεις – Επιλογές μετάβασης» (PDF 602.2 KB) παρέχει μια επισκόπηση των επιλογών και των πρακτικών μεθόδων μετάβασης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σας.

Η έκδοση περιέχει την αναλυτική άποψη της KPMG σχετικά με τις απαιτήσεις και περιλαμβάνει ένα εμπεριστατωμένο παράδειγμα σχεδίων για το πώς οι διάφορες επιλογές θα επηρεάσουν μια υποθετική εταιρεία.

© 2024 KPMG IFRG Limited, a UK company, limited by guarantee. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας