ΔΠΧΑ: Νέα πρότυπα - Είστε έτοιμοι;

ΔΠΧΑ: Νέα πρότυπα - Είστε έτοιμοι;

Η ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσφάτως ισχύοντα και επερχόμενα ΔΠΧΑ (IFRS)

1000
Picture of Marina Kapetanaki

Partner, Head of Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email
KPMG IFRS effective dates topic image: a tree shown in four different seasons.

If you haven’t already started, it’s time to engage with IFRSs 9, 15 and 16.

Οι περιλήψεις μας των τεθέντων προσφάτως σε ισχύ και επερχόμενων λογιστικών προτύπων συνδέονται με την αναλυτική άποψη και την καθοδήγησή μας, και καταδεικνύουν την ημερομηνία εφαρμογής τους τόσο σύμφωνα με το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και εντός της ΕΕ.

Μάθετε ποια πρότυπα είναι υποχρεωτικά

Οι παρακάτω περιλήψεις δείχνουν ποια νέα πρότυπα πρέπει να εφαρμοστούν για πρώτη φορά στις επόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σας, και τα πρότυπα που είναι διαθέσιμα για ενωρίτερη υιοθέτηση. Δείχνουν επίσης ποια έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σημειώστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος στην ΕΕ. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες χρήσεις:

Αυτές οι περιλήψεις παρουσιάζουν τις επιπτώσεις για μια εταιρεία με λήξη εταιρικής χρήσης τον Δεκέμβριο, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από εταιρείες με λήξη εταιρικής χρήσης που δεν ταυτίζεται με τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

Αποκτήστε πρόσβαση στην αναλυτική μας άποψη / πληροφόρηση

Κάθε περίληψη παρέχει συνδέσεις (links) σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις νέες απαιτήσεις, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να έχετε γρήγορη πρόσβαση στην αναλυτική πληροφόρηση που χρειάζεστε.

Οι περιλήψεις επικαιροποιούνται κάθε φορά που εκδίδεται μια επίσημη ανακοίνωση, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβασή σας σε επικαιροποιημένες πληροφορίες, όποτε τις χρειάζεστε.

Προγραμματίστε έγκαιρα

Τρία νέα σημαντικά λογιστικά πρότυπα θα τεθούν σε ισχύ μέσα στα επόμενα χρόνια.

accounting standards effective dates timeline 2016

Τα πρότυπα αυτά μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σας και μπορεί να απαιτήσουν τη λεπτομερή εξέταση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της απαιτούμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Να θυμάστε ότι οι επενδυτές και οι ρυθμιστικές αρχές αναμένουν σταδιακά περισσότερες ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των νέων προτύπων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τόσο για το 2016 όσο και για το 2017.

Για τις λεπτομερείς απαιτήσεις και καθοδήγηση σχετικά με τα νέα πρότυπα:

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας