Τα ΔΠΧΑ και οι Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των ΗΠΑ

Τα ΔΠΧΑ συγκρινόμενα με τις U.S. GAAP

Ο οδηγός σας για τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των ΔΠΧΑ και των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών των ΗΠΑ (U.S. GAAP).

1000
Picture of Dimitra Caravelis

Επικεφαλής Ποιότητας & Διαχείρισης Κινδύνου

KPMG στην Ελλάδα

Email
Statue of liberty flame

We look at the main differences of principle, emphasis or application between IFRS and US GAAP.

Ένας κόσμος δύο διαφορετικών Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών

Η σύγκλιση μεταξύ των ΔΠΧΑ και των U.S. GAAP φαντάζει ολοένα και πιο αβέβαιη τα τελευταία χρόνια και τώρα, με το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και το Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) να ακολουθούν τα δικά τους ανεξάρτητα προγράμματα, ο σημερινός μας κόσμος των δύο διαφορετικών Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η συμμετοχή των ΗΠΑ στην ανάπτυξη και εφαρμογή των ΔΠΧΑ λόγω:

  • Του αριθμού και της σημασίας των ξένων ιδιωτικών εκδοτών που χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΑ στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ και
  • του αριθμού των αμερικανικών εταιρειών που επενδύουν στο εξωτερικό και είναι υποχρεωμένες είτε να εκδίδουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ εντός του ομίλου, είτε να χρησιμοποιούν και να αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη διαχείριση των κοινών τους συμφωνιών (joint arrangements) και άλλων επενδυτικών ευκαιριών.

Έτσι, μια κατανόηση των διαφορών μεταξύ των ΔΠΧΑ και των U.S. GAAP εξακολουθεί να είναι σημαντική για τους συντάκτες και τους χρήστες χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Με αυτό κατά νου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε την έκδοση σύγκρισης των ΔΠΧΑ και των U.S. GAAP για το 2016, μαζί με μια σύνοψη, η οποία παρέχει ενημέρωση υψηλού επιπέδου για επιτροπές ελέγχου και διοικητικά συμβούλια.

 

Κατανοώντας τις διαφορές

Αυτός ο οδηγός δεν εξετάζει κάθε πιθανή διαφορά, περισσότερο πρόκειται για μια περίληψη εκείνων των περιοχών που συναντώνται συχνά όπου οι λογιστικές αρχές διαφέρουν ή όπου υπάρχει διαφορά στην έμφαση ή σε συγκεκριμένη οδηγία εφαρμογής.

Η έκδοση εστιάζει στην αναγνώριση, την επιμέτρηση και την παρουσίαση, παρά στη γνωστοποίηση, ως εκ τούτου, οι διαφορές στη γνωστοποίηση γενικά δεν καλύπτονται.

Ωστόσο, περιλαμβάνονται περιοχές που έχουν βάση τη γνωστοποίηση, όπως η αναφορά κατά τομέα.

Παραγγείλετε την έντυπη έκδοση

Εάν θέλετε να παραγγείλετε την έντυπη έκδοση του πλήρους οδηγού, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Ομάδα Διεθνών Προτύπων της KPMG στην ηλεκτρονική διεύθυνση ifrgroup@kpmgifrg.com.

 

© 2024 KPMG IFRG Limited, a UK company, limited by guarantee. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας