Η KPMG στην Ελλάδα διοργανώνει την εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά με κεντρικό μήνυμα “From Resilience to Growth”, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 στις 9:00-12:00 στο Olympic Royal Athens.

Για 13η χρονιά ανανεώνουμε το καθιερωμένο ραντεβού και δημοσιεύουμε την Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά για το 2023. Σκοπός της ετήσιας Έκθεσης είναι να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης και επίδοσης των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και του συνόλου της αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα καθώς και ενημέρωση σε εξελίξεις για σημαντικά και επίκαιρα θέματα του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της ετήσιας έρευνας από τον Φίλιππο Κάσσο, Partner, Audit, Insurance Services, KPMG στην Ελλάδα και στη συνέχεια, μαζί με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου και της KPMG, θα συζητηθούν θέματα όπως:

  • Φορολογικές αλληλεπιδράσεις στον 2ο και 3ο Πυλώνα Ασφάλισης
  • Finance and Actuarial Transformation in Insurance, the next Challenge after IFRS 17 implementation.
  • From Resilience to Growth: Insurance transformation and penetration, key drivers and challenges

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: pmaniati@kpmg.gr

informative image