24ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού

Save the Date: 9 & 10 Μαρτίου 2021

Save the Date: 9 & 10 Μαρτίου 2021

hr symposium

Παρά τις προκλήσεις της πανδημίας, το εδραιωμένο «ραντεβού» της ελληνικής κοινότητας HR συνεχίζει το πολυετές «σερί» διοργάνωσής του και πραγματοποιείται ψηφιακά, στις 9-10 Μαρτίου.

Η θεματολογία του φετινού HR Symposium αναλύει τον ρόλο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρική διασυνδεσιμότητα και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους των εταιρειών, ανεξάρτητα από την απόσταση που τους χωρίζει.

Με άλλα λόγια, το φετινό Συμπόσιο της KPMG στην Ελλάδα αναδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι το HR σήμερα για τους οργανισμούς, για να φέρει πάλι τους ανθρώπους ΜΑΖΙ και να ενισχύσει ακόμα και σε απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας την ανταλλαγή ιδεών και τη δέσμευση που αναπτυσσόταν στα «φυσικά» γραφεία και στον πρωϊνό καφέ με τους συναδέλφους.

Key Issues:

  • Remote working: Το μέλλον της απομακρυσμένης εργασίας στην post COVID-19 εποχή, το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται, το γραφείο του μέλλοντος, η δημιουργία «υβριδικών» μοντέλων εργασίας, ψυχική υγεία και engagement των remote εργαζομένων

  • Αλλαγή κουλτούρας και Διαχείριση Αλλαγών, σε πλαίσιο Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Spin Offs, διαμόρφωση κουλτούρας ψηφιακού οργανισμού

  • Data-Driven HR στρατηγικές και Νέες Τεχνολογίες σύνδεσης και επικοινωνίας: HR analytics για την αξιολόγηση απόδοσης και Τεχνητή Νοημοσύνη για τον διασυνδεδεμένο οργανισμό του μέλλοντος/ Αποτελεσματική χρήση των video technology λύσεων

  • Remote Interviewing και onboarding: Talent management και Candidate Experience σε συνθήκες COVID-19

  • Καριέρα και εξέλιξη στον καιρό της πανδημίας: Skills mapping, reskilling και upskilling, η διαμόρφωση του anti-fragile οργανισμού

  • Ηγεσία και ομαδική εργασία: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων ηγετών και ομάδων στη νεα εποχή που ανατέλει;
     

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το kpmgevents.gr, να επικοινωνήσετε μέσω email στο kpmgevents@kpmg.gr ή με την Ανδριανή Λειβαδά (210 6062 318).

Επαφές

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

informative image