Δημήτρης Παπακανέλλου

Partner, Consulting

KPMG στην Ελλάδα

Ο Δημήτρης διαθέτει πάνω από 20 έτη εμπειρίας στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων. Στην KPMG προσελήφθη το 2019 ως Partner στο Consulting και επικεφαλής της ομάδας Strategy & Operations.

Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει επικεφαλής της ομάδας Strategy & Operations στους κλάδους Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών και ως επικεφαλής της μονάδας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε μεγάλες εταιρείες του συμβουλευτικού κλάδου στην Ελλάδα.

Ο Δημήτρης ειδικεύεται σε μεγάλα έργα στρατηγικής επιχειρήσεων, έργα αναδιοργάνωσης και μετασχηματισμού, βελτιστοποίησης επιχειρηματικής λειτουργίας καθώς και ιδιωτικοποιήσεων και αξιολόγησης επενδύσεων. Το πελατολόγιο του αποτελείται από μία πληθώρα μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα καθώς και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Διαθέτει εμπειρία σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων της οικονομίας – όπως στα Καταναλωτικά αγαθά, στο Εμπόριο, στη Βιομηχανία, στις Μεταφορές, στις Υποδομές, στην Ενέργεια και τις Ανανεώσιμες καθώς και στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.

  • Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Καινοτομία και Μηχανολογία
  • Πελάτες και Ανάπτυξη
  • Στρατηγική αναθέσεων και προμηθειών
  • Στρατηγική και λειτουργίες
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Για Τη Διοίκηση