Γεωργία Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Η Γεωργία Σταματέλου εργάζεται στην KPMG από το 2002 και μέσα σε αυτό το διάστημα έχει εξυπηρετήσει εταιρείες από διάφορους τομείς της αγοράς παρέχοντας φορολογική και λογιστική υποστήριξη σε θέματα καθημερινής πρακτικής (ΚΒΣ, δηλώσεις, λογιστικός χειρισμός διαφόρων συναλλαγών κλπ.) καθώς και φορολογικές συμβουλές σε σχέση με θέματα φορολογικού σχεδιασμού, διασυνοριακών συναλλαγών, συγχωνεύσεων και εξαγορών και φορολογικής συμμόρφωσης. Προτού ενταχθεί στο φορολογικό τμήμα της KPMG, ήταν διευθύντρια λογιστηρίου σε μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και είχε επτά χρόνια εμπειρία ως στέλεχος λογιστηρίου σε μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

  • Μετασχηματισμός
  • Φορολογία
  • Φορολογικός μετασχηματισμός
  • Πτυχίο Οικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  • Μέλος του International Fiscal Association (IFA)