Taustaselvitykset ja tiedonhankinta

Vastuullinen toimija tuntee yhteistyökumppaniensa taustat

Liikekumppaneiden, asiakkaiden ja muiden liiketoiminnan kannalta olennaisten osapuolten tunteminen on merkittävä osa riskienhallintaa.

Miksi taustaselvityksiin kannattaa panostaa?

1. Globaalit toimitusketjut aiheuttavat kasvavaa riippuvuutta kolmansista osapuolista ja yksikin epäilyttävä osapuoli voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa koko ketjulle.

2. Lisääntyvä sääntely ja eettisen liiketoiminnan vaatimukset aiheuttavat uusia haasteita organisaatioille. Esimerkiksi rahanpesulaki edellyttää, että ilmoitusvelvollinen yritys tuntee asiakkaansa.

3. Selvitys paljastaa ajoissa sellaiset varoitusmerkit, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia organisaatiolle. 

Vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kannalta on tärkeää tuntea henkilöt ja yritykset, joiden kanssa tekee yhteistyötä sekä tunnistaa varoitusmerkit, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia organisaatiolle. 

Hoidamme tausta- ja maineselvitykset ammattitaidolla

  • Rekrytoitavien tai ylennettävien taustaselvitykset
  • Nykyisten tai potentiaalisten liikekumppaneiden sekä muiden kolmansien osapuolien arviointi 
  • Varojen alkuperän tai toimitusketjun eri vaiheiden riskien ymmärtäminen
  • Maine- ja taustaselvitykset sekä tiedonhankinta esimerkiksi alihankkijoista, toimittajista ja yhteisyrityksistä
  • Uusien tai nykyisten asiakkaiden taustat
  • Vastapuoliin liittyvien riskien ja varoitusmerkkien tunnistaminen

Autamme keräämään tarvittavaa taustatietoa päätöksenteon tueksi sekä hallitsemaan kolmansiin osapuoliin liittyviä riskejä. Hyödynnämme tiedonhankinnassa riskiperusteista lähestymistapaa, kustannustehokkaita työkaluja (esimerkiksi KPMG EDD) ja KPMG:n maailmanlaajuista verkostoa.