Väärinkäytösselvitykset

  • 1000

Tehokas ja objektiivinen tutkinta auttaa hallitsemaan väärinkäytöksistä aiheutuvia vahinkoja

Väärinkäytösepäilyihin ja -väitteisiin reagoiminen on äärimmäisen tärkeää, mutta organisaatioilla on usein puutteelliset resurssit nopean, tehokkaan ja objektiivisen tutkinnan toteuttamiseksi.

Miten sinun kannattaa toimia epäillessäsi väärinkäytöstä?

1. Reagoi nopeasti hallitaksesi tilanteesta aiheutuvia vahinkoja.

Kun toimit väärinkäytöstilanteissa ripeästi ja asianmukaisesti, voit hallita yrityksellesi aiheutuvia vahinkoja.

Autamme asiakkaitamme käsittelemään hienovaraisesti ja luottamuksellisesti väärinkäytöstilanteisiin liittyviä taloudellisia ja mainevahinkoja.

2. Selvitä faktat ja muodosta kokonaiskuva.

Puolueettoman kokonaiskuvan muodostaminen tilanteesta on ensiarvoisen tärkeää. 

3. Kerää todisteet oikeuskäsittelyn kestävällä tavalla.

Mahdollistat todisteiden hyödyntämisen oikeusmenettelyssä huolehtimalla niiden asianmukaisesta talteenotosta, analyysista ja säilytyksestä.

Autamme havaitsemaan ja selvittämään tilanteeseen liittyvät faktat muun muassa haastatteluiden avulla sekä käymällä läpi erilaisia yrityksen aineistoja. Pystymme tutkimaan tietojärjestelmistä tai laitteista löytyviä digitaalisia aineistoja. Huomioimme selvityksissä tarpeen mukaan myös avoimista lähteistä löytyviä tietoja.

4. Ehkäise tilanteen uusiutuminen.

Neuvomme väärinkäytöksiä torjuvien toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta vältyt uusilta väärinkäytöstilanteilta. 

Autamme väärinkäytösten selvittämisessä

Autamme organisaatioita mm. seuraavilla osa-alueilla: 

  • Tietojärjestelmiin liittyvät väärinkäytöstapaukset
  • Lahjonta- ja korruptiotapaukset 
  • Organisaation varojen väärinkäyttöön liittyvät epäilyt ja kirjanpitorikokset
  • Ilmoituskanavan kautta tulleet väitteet ja epäilyt
  • Viranomaismääräysten tai yhtiön ohjeiden rikkomusten epäilyt
  • Riippumattomat selvitykset riita-asioista ja niistä mahdollisesti aiheutuneista taloudellisista tai muista vahingoista