Liikkeenjohdon konsultointi

Liikkeenjohdon konsultointi

Pyrimme luomaan parhaita mahdollisia ratkaisuja haasteellisiinkiin tilanteisiin.

Pyrimme luomaan parhaita mahdollisia ratkaisuja haasteellisiinkiin tilanteisiin.

Työskentelemme aina asiakkaamme parhaaksi

Muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatioiden johto on entistä monimutkaisempien kysymysten äärellä. On arvioitava kriittisesti, vastaavatko nykyiset toimintamallit markkinoiden ja lainsäätäjien lisääntyviä vaatimuksia. Kilpailutilanne muuttuu entistä kovemmaksi.

Autamme asiakkaitamme parantamaan suorituskykyään ja kehittämään tehokkaampia toimintatapoja ja -rakenteita. Autamme esimerkiksi liiketoiminnan, taloushallinnon ja raportoinnin digitalisointiin ja investointien suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. 

Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa luoden parhaimpia mahdollisia ratkaisuja haasteellisimpiinkin tilanteisiin.


Liikkeenjohdon konsultoinnin palvelumme
  

Talous ja rahoitus
Olemme osaava kumppani liiketoimintaa tukevien palvelujen organisoinnissa, suorituskyvyn johtamisessa ja mittaamisessa, rahoituksen ja pääomien tehokkaassa hyödyntämisessä sekä liiketoiminnan tehostamisessa älykästä automaatiota hyödyntämällä.

 

Muutos ja johtaminen
Tuemme ennakoivaa johtamista, luomme edellytyksiä muutoksen onnistumiselle ja jatkuvalle osaamisen kehittämiselle. Autamme asiakkaitamme tekemään kestäviä ja vaikuttavia päätöksiä tuottamalla analysoitua tietoa päätöksenteon tueksi.

 

Vastuullinen sijoittaminen ja yritys- ja yhteiskuntavastuu
Autamme sisällyttämään vastuullisuusnäkökohtia asiakkaidemme toimintaan sekä luomaan uutta vastuullisuuteen perustuvaa sijoitus- ja liiketoimintaa.

 

IDAS (International Development Advisory Services)
Luomme kestävää muutosta ja autamme kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) saavuttamisessa.

Ota yhteyttä