Juuri nyt on viimeistään oikea hetki miettiä ESEF-raportoinnin vaikutusta tilinpäätösten aikatauluihin. Suurella osalla ESEFin piirissä olevista yrityksistä on kokemuksia asiasta jo useammalta vuodelta ja siitä, kun kaikki menee suunnitelmien mukaan, aikataulut eivät nouse suureen rooliin. Mutta jos epätoivottuja yllätyksiä osuu kohdalle, joutuu yritys pahimmassa tapauksessa tiedottamaan tilinpäätöksen julkaisun siirtymisestä myöhäisempään ajankohtaan.

Koko organisaation on tärkeä ymmärtää ESEF-raportoinnin ja sen varmentamisen merkitys tilinpäätöksen aikataululle. Varsinkin korjausten ja mahdollisten teknisten ongelmien ratkaisulle tulee varata riittävästi aikaa. Aikataulujen merkitys korostuu tulevina vuosina entisestään, kun kestävyysraportointi tuo oman lisämausteensa kokonaisuuteen. Kun kestävyysraportti tulee osaksi yrityksen vuosiraportointia ensimmäistä kertaa, on aikaa varattava vielä enemmän.

ESEF-raportoinnista vastaavien olisikin hyvä varmistua etukäteen siitä, että organisaatiossa kaikki tarvittavat tahot ymmärtävät raportointiaikataulujen merkityksen. Mikäli aikatauluista päättävä taho ei tunne ESEF-raportoinnin ja sen varmentamisen erityispiirteitä, voi raportoinnille varattu aikataulu osoittautua epärealistiseksi.

Yritysten aikatauluhaasteet voivat olla erilaisia. Yleisiä tekijöitä haasteiden taustalla voivat olla esimerkiksi:

  • Tilinpäätöksen julkaisuajankohdan lukitseminen tiettyyn viikkoon, päivään tai kellonaikaan.
  • Tilinpäätöksen ja muun ESEF-raportoinnin piirissä olevan aineiston valmius suhteessa julkaisuajankohtaan.
  • ESEF-raportin muodostamisen ja sen oikeellisuuden varmentamisen valmius.
  • Käytettyjen työkalujen, kuten täggeriohjelmistojen, toimivuus.
  • ESEF-raportointiin osallistuvien yhteistyökumppaneiden osaaminen.

Vinkkimme aikatauluhaasteiden nujertamiseksi

  1. Kannattaa harkita, kuinka tarkan julkaisuajankohdan tilinpäätökselle ilmoittaa.
  2. Kannattaa varmistaa tarvittavien tahojen ymmärrys aikataulun merkitykselle, on hyvä huomioida erityisesti mahdolliset uudet työntekijät sekä yrityksen hallituksen jäsenet.
  3. Kannattaa harjoitella ajoissa, ei juuri ennen tilinpäätöksen julkaisua. Kaikki raportoinnin suhteen tehty työ ennen joulua helpottaa tilannetta tilinpäätöksen julkaisun lähestyessä.

 

Kuinka voimme auttaa?

Toimimme asiakkaidemme apuna ja neuvonantajana raportointimuutosten seurannassa ja uusien vaatimusten käyttöönottamisessa. Avustamme mielellämme yritystäsi ESEF-raportointiin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä