Kuten tiedämme, ESEF (European Single Electronic Format eli Eurooppalainen yhtenäinen sähköinen raportointimuoto listayhtiöille) -raportointi ei ole helppoa. Se on suhteellisen uusi asia ja ohjeistukset, toimintatavat sekä tietysti vaatimukset kehittyvät koko ajan. Raportointisesongin kynnyksellä haluaisin nostaa esiin muutaman asian, jotka on hyvä ottaa huomioon ESEF-raportoinnissa.

Huomioitavaa

1. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen eli ESMAn ESEF Reporting Manual -oppaan ensimmäisessä kohdassa (Guidance 1) todetaan, että käytettäessä muita formaatteja kuin ESEFiä, tulee selkeästi merkitä, etteivät ne ole virallisia ESEF-raportteja. 

” Should AFRs be published in other formats than ESEF, for instance on the issuer’s website, it is recommended to highlight and clearly state that they are not the official ESEF version of the AFRs. Furthermore, it is also recommended to include a reference or link to the official version of the AFRs in ESEF and if national legislation allows, to clearly state that the ESEF version prevails in case of any questions or conflicts.”

2. ESEF-raportin kieliversiot on myös nostettu esille ESEF Reporting Manual -oppaassa (Guidance 1.1 Use of languages). Suomessa virallisen version pitää olla joko suomenkielinen tai ruotsinkielinen. Muita kieliä käytettäessä tulisi manuaalin mukaan merkitä selkeästi, ettei raportti ole virallinen tai merkitä se käännökseksi. Itse pidän parempana merkintää siitä, ettei raportti ole virallinen. Olen aiemminkin todennut, että mikäli halutaan toimia kansainvälisillä markkinoilla, englanninkielinen ESEF-raportti on tärkeä. Suomenkielinen raportti ei ainakaan vielä ole ulkomaisille sijoittajille tarpeeksi selkeä.

“In case the voluntary/contractual presentation in other languages is done in ESEF format, the AFRs should follow the official version and should be tagged (in the same way as the official version of ESEF). AFRs voluntary/contractually provided in other languages in the ESEF format should be presented and published, if tagged, in a separate zip file than the official ESEF AFRs and it is recommended to indicate that they are non-official versions and translations.”

3. Tilintarkastajan antama ESEF-varmennusraportti ei kuulu muualle kuin ESEF-raporttiin. Sitä ei käytetä PDF-julkaisuissa.

4. Ja vielä viimeinen käytännön vinkki; varsinainen ESEF-julkaisu eli se zip-tiedosto, tulee olla yrityksen verkkosivuilla saatavissa. Sen tulee olla sama zip-tiedosto, joka on julkaistu yhtiötiedotteen mukana.

Mitä jatkossa?

Liitetietojen tägääminen on ollut kaikille osapuolille raskasta, mutta uskon sen helpottuvan jo ensi vuonna, koska ohjelmistot kehittyvät. Toivottavasti kehitystä tapahtuu myös pidemmällä aikavälillä taksonomian ja RTS:n (asetus) sekä sen tulkinnan osalta. Me olemme vasta alussa tämän asian kanssa.

Uskon ESEFin syrjäyttävän PDF-muodon tulevaisuudessa. Nuoria koulutetaan jo strukturoidun datan käyttöön ja heille ei PDF kelpaa jatkossa. 

Miten voimme auttaa?

Toimimme asiakkaidemme apuna ja neuvonantajana raportointimuutosten seurannassa ja uusien vaatimusten käyttöönottamisessa. Avustamme mielellämme yritystäsi ESEF-raportointiin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä