• 1000

Tietoturvaseteli on valtion uusi määräaikainen tukimuoto yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tavoitteena on järjestelmien tietoturvan, henkilöstön tietoturvaosaamisen sekä hybridiuhkilta suojautumisen kehittäminen.

  • Haettavana on sekä 15 000 euron että 100 000 euron suuruiset setelit. 
  • Pienempää tietoturvaseteliä voi käyttää esimerkiksi henkilökunnan kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen tai tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön.
  • Suurempi tietoturvaseteli on tarkoitettu välittömiin toimiin tietoturvan parantamiseksi, esimerkiksi uhkamallinnuksien ja hyökkäyksenestotestausten toteutuksiin.

Kuka voi hakea tietoturvaseteliä?

Tietoturvaseteliä voivat hakea yhteiskunnan kannalta elintärkeät yritykset eli niin sanotut huoltovarmuuskriittiset yritykset. Yritysten tulee kuulua yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiselle toimialoille ja tarjota sellaisia perusrakenteita, palveluja ja niihin liittyviä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi.

Tukea voidaan myöntää ja maksaa Suomeen rekisteröityneelle yritykselle, joilla on ollut toimintaa vuonna 2021 päättyneellä tilikaudella sekä niihin kustannuksiin, jotka syntyvät tukihakemuksen jättämisen jälkeen. 

Enintään 15 000 euron seteli on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille. 15 000 euron seteliä voi hyödyntää esimerkiksi henkilökunnan kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön. 

Suurempi kaikille yrityksille tarkoitettu enintään 100 000 euron seteli vaatii 30 prosentin omarahoituksen. 100 000 euron tietoturvaseteli on tarkoitettu välittömien toimien toteuttamiseksi tietoturvan parantamiseksi, esimerkiksi uhkamallinnuksien ja hyökkäyksenestotestausten toteutuksiin.

Miten tietoturvaseteliä haetaan?

Tietoturvaseteliä haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Hakemuksesta on käytävä ilmi kuvaus tietoturvan nykytilasta ja tietoturvan kehittämisen toimenpiteistä, haettavan tuen määrästä sekä selvitys hakijan saamasta muusta julkisesta tuesta tai avustuksesta.

Tietoturvaseteleiden haku alkaa 1.12.2022. Tukea voidaan myöntää vain kustannuksiin, jotka syntyvät tukihakemuksen jättämisen jälkeen ja viimeistään 31.12.2024. Tietoturvasetelejä myönnetään niin kauan kuin 6 miljoonan euron määrärahaa riittää.

Lisätietoa setelistä ja tarkemmista kriteereistä Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Kuinka voimme auttaa?

Autamme hyödyntämään tietoturvaseteliä ja suojautumaan hybridiuhkilta kehittämällä järjestelmien tietoturvaa ja ihmisten tietoturvaosaamista. Setelin koosta riippuen voimme tarjota räätälöityjä palveluita tai valmiita kokonaisuuksia, joista organisaatio voi valita mieleisensä.

Palvelujamme tietojärjestelmien tarkastukseen ja arviointiin sekä henkilökunnan kouluttamiseen (15 000 euron tietoturvaseteli):


Palvelujamme välittömiin tietoturvallisuutta parantaviin toimiin ja tärkeimpien sähköisten palveluiden varautumistason testaamiseen (100 000 euron tietoturvaseteli):


Autamme yrityksiä tunnistamaan tärkeimmät toimet tietoturvan parantamiseksi ja kehittämään tietoturvaa. Asiantunteva tukemme tietoturvan kehitystyössä auttaa vastaamaan nykyaikaisen toimintaympäristön haasteisiin ja lisäämään reagointinopeutta häiriötilanteissa.

Luodaan yhdessä luotettu digitaalinen maailma, jossa uudet mahdollisuudet rakentuvat turvalisesti.