• 1000

Organisaation kulttuurin muodostumista ja toimintamalleja voi ohjata kouluttamalla ihmisiä ja ylläpitämällä tietoisuutta toimintamalleista, joita halutaan noudattaa. Meillä on pitkä historia tietoturvakoulutuksista ja osaamisen kehittämisestä.

TIetoturvakoulutuksissa hyödynnetään erilaisia menetelmiä sähköisestä verkkoalustasta hybridi- ja luokkahuonekoulutuksiin. Meillä on tilat koulutusten järjestämiseen ja kyky tuottaa koulutuksia myös asiakkaiden valitsemissa lokaatioissa. TIetoturvakoulutuksemme on suunniteltu tukemaan organisaation strategiaa sekä muutosjohtamista. Koulutustarjonnassamme on kursseja ja kokonaisuuksia yleiseen tietoturvakoulutukseen koko henkilöstölle sekä syventäviä koulutuksia tietoturva-asiantuntijoille ja sovelluskehittäjille. 

Tietoturvakoulutukset henkilöstölle

Yleinen tietoturvakoulutus ja siihen liittyvien testien suorittaminen on edellytys monelle sertifikaatille, joiden avulla organisaatio voi osoittaa tietoturvatasonsa. KPMG on laatinut yleisiä tietoturvakoulutuksia eri aihealueilta sekä niihin liittyviä testejä, joiden suorittamisesta raportoidaan säännöllisesti. Koulutuskokonaisuus on toteutettu pilvipalvelussa, joka skaalautuu organisaation tarpeiden mukaisesti. Koulutukset ja alusta on räätälöitävissä organisaatiokohtaisesti.

Lyhyet mikrokoulutukset ja tietoiskut toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä siten, että koulutuksia voidaan hyödyntää useaan kertaan sopiville kohderyhmille. Koulutukset suunnitellaan siten, että ne on toteutettavissa kaikilla päätelaitteilla kaikissa ympäristöissä. Henkilöstö saa lyhyen viestin, johon liittyy kysymys aihealueesta. Vastaukset analysoidaan ja raportoidaan asiakkaalle. Toimintamalli auttaa organisaatiota ylläpitämään tietoturvatietoisuutta ja tukemaan turvallisen toimintakulttuurin kehittymistä sekä kohdentamaan tietoturvan kehitystoimenpiteet kohteisiin, joiden vaikuttavuus on suurin mahdollinen.

Toteutamme phishing-tiedonkalastelukampanjoita M365-ympäristöissä Microsoftin työkaluilla. Laadimme koulutusohjelman, jonka mukaisesti kohdennettuja viestejä lähetetään henkilöstölle. Laadimme viestit, analysoimme henkilöstön toiminnan sekä raportoimme havainnot johdolle jatkotoimenpiteitä varten. 

Syventävät koulutukset tietoturva-asiantuntijoille ja sovelluskehittäjille

Kurssi on erittäin käytännönläheinen ja skenaariopohjainen. Se on ihanteellinen kyberturvallisuuden ammattilaisille, jotka haluavat ymmärtää vaihe vaiheelta, kuinka voidaan hyödyntää IT-järjestelmän haavoittuvuuksia. Kurssi sisältää case-tutkimuksia sekä hyökkääjien motivaation ja ajattelutapojen ymmärtämistä. Kurssilla käsitellään hyökkäysvektoreita, parhaita käytäntöjä vastatoimiin sekä työkaluja ja menetelmiä.

Kurssi tarjoaa tietoa siitä, mitä tietojenkalasteluhyökkäyksessä tapahtuu ja miten hyökkäyksien vaikutuksia voidaan pienentää sekä miten hyökkäyksen aikana tulee toimia. Koulutuksessa käsitellään hyökkääjien motivaatiotekijöitä ja ajattelumalleja case-tutkimuksien avulla sekä menetelmiä suojaustoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Kurssi perehdyttää OSINT-maailmaan avaamalla tietolähteiden hyödyntämistä sekä toimintamalleja tiedon keräämiseen ja analysointiin. Kurssilla näytetään, kuinka hakkerit käyttävät julkisesti saatavilla olevia tietoja kyberhyökkäysten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kurssilla käsitellään case-tutkimuksia, hyökkääjien motivaatiota ja ajattelutapoja, hyökkäysvektoreita, vastatoimia, parhaita käytäntöjä, työkaluja ja menetelmiä.

Turvallinen ohjelmointi: hakkereilta ohjelmoijille on yksipäiväinen syväkurssi, jolla käytetään CTF-tyyppistä OWASP Dojo -alustaa, joka auttaa kehittäjiä ymmärtämään, kuinka hakkerit murtavat heidän koodiaan. Kurssilla keskitytään turvallisen kehityksen hyviin käytäntöihin tietoisuuden lisäämiseksi kehittämisen pullonkauloista, jotka voivat johtaa mahdollisiin tietoturva-aukkoihin.

Python Institute on rakentanut Python-ohjelmoinnin alkeiskurssin, joka suoritetaan OpenEDG Academyn koulutusalustalla. Alkeiskurssi sopii henkilöille, jotka eivät ole vielä tutustuneet Python-ohjelmointiin. Kurssin järjestää KPMG Viro, joka on OpenEDG Academyn koulutuskumppani.


Asiantuntijamme apunasi

Ota yhteyttä