• 1000

Pilvipalveluilla tavoitellaan parempaa käyttäjäkokemusta ja joustavuutta uusien digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen rakentamiseen. Hyvin suunnitellut pilvipalvelut tukevat liiketoiminnan kehittämistä tehokkaasti ja turvallisesti.

Turvallisuuden kehittämisen malleissamme huomioidaan tuotteiden ja ratkaisujen koko elinkaari. Helpotamme pääkäyttäjien ja arkkitehtien työkuormaa tarjoamalla kehitystyöhön valmiiksi soveltuvia ja toimiviksi testattuja malleja. 

Näin autamme

Turvallisuussuunnittelun asiantuntija

Autamme projektinjohtoa huomioimaan turvallisuusnäkökulmat jo suunnitteluvaiheessa. Tuemme esimerkiksi resurssien seurannassa ja turvallisuuspolitiikkojen keskitetyssä hallinnoinnissa.

Aktiivinen viestintä

Proaktiivinen viestintä projektin eri osapuolten välillä edesauttaa projektin tavoitteiden saavuttamista. 

Dokumentointi

Projektin toteutuksen dokumentointi on ensiarvoisen tärkeää. Autamme määrittämään ja tuottamaan tarvittavan dokumentaation ja huolehdimme sen ajantasaisuudesta.

Työlistan hallinnointi

Autamme projektitiimiä turvallisuuteen liittyvien konfiguraatioiden ylläpidossa ja priorisoinnissa. Päivitämme dokumentaatiota jatkuvasti ja varmistamme erilaisten asetusten asianmukaisuuden.

Turvallisuuden huomiointi läpi projektin

Turvallisuutta ei voi hankkia projektin loputtua esimerkiksi auditoinnin yhteydessä. Turvallisuus on huomioitava koko elinkaaren ajalle jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkkejä tästä ovat IAM (Identity Access Management), RBAC ja valvonta.

Yksi KPMG

Yhteyshenkilösi kautta saat käyttöösi laajan joukon eri alojen asiantuntijoitamme ja tarvittaessa koko globaalin verkostomme.

Toimintatapamme

Arkkitehtimme auttavat sekä perustan luomisessa ja yksityiskohtien viimeistelyssä. Viikoittaisilla suunnittelupalavereilla huolehdimme, että prokektin tilannekuva pysyy selkeänä. 

Noudatamme tehokkaan projektityöskentelyn periaatteita, jossa jokainen tiimi hallinnoi omia alatehtäviään. Tehtävien valmistuessa ne yhdistetään lopputuotteen malliksi (MVP, Minimum Viable Product).

Lopputuote on hallittu ja turvallinen kokonaisuus. 


Asiantuntijamme apunasi

Ota yhteyttä