Meil on laia sektori kogemus ja tunneme Eesti energiasektorit

KPMG energiasektori meeskonnaga toetame energiasektori ettevõtteid strateegilistes projektides, kapitali kaasamises ja tehingute läbiviimisel. Meil on pikk kogemus ja tugev kompetents strateegilises ja finantsnõustamises ning katame kogu tehingu elutsükli, sh õigus- ja maksuteemad. Eestis on meil 10-liikmeline meeskond, kuid teeme igapäevaselt tihedat koostööd KPMG rahvusvahelise võrgustikuga, kus on 19 000 energiasektori spetsialisti.

Igapäevaselt keskendume peamiselt teemadele

Investeeringute strateegia, ettevõtete ostu-müügitehingud, kapitali kaasamine


Koostame strateegia ja usaldusväärse äriplaani olulisteks investeeringuteks ning aitame jõuda investeerimisotsuseni. Juhime ostu-müügitehinguid ja kaasame investeeringuteks vajaliku kapitali kattes tervikportsessi, sh finants-, maksu- ja juriidilised küsimused.


Uute ärisuundade käivitamine ja välisturgudele sisenemine


Toetame ettevõtteid uute ärisuundade käivitamisel, keskendume peamiselt taastuvenergia valdkonnale.
Energiakogukonnad


Euroopas on juba ca 3500 energiakogukonna tüüpi ühistut. Aitame ka eestlastel kogukondlikult taastuvenergiat tootma hakata, lihtsustades kogu juriidilise protsessi, mis kaasneb energiakogukonna loomisega.Uute tehnoloogiate ja ärimudelite strateegilised analüüsid


Uude valdkonda sisenemine on alati riskantne, mistõttu aitame ettevõtetel ja avaliku sektori esindajatel teha vajalikke mõjuanalüüse, mudeldamisi ja prognoose, et juhtimisotsused kindlusega vastu võtta. Viime läbi finants- ja sotsiaalmajanduslikke analüüse, mis toetavad avaliku sektori esindajaid (Vabariigi Valitsus, ministeeriumid, KOV-id) strateegiliste otsuste vastuvõtmisel ja poliitika kujundamisel.Jätkusuutlikkus ettevõttes


Kaardistame ettevõtte keskkonnajalajälje ja koostame jätkusuutliku strateegia koos tegevuskavaga kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Aitame ka regulaarse aruandluse ja auditeerimisega.


 

Viimased artiklid