På et pressemøde den 6. maj meddelte Sveriges finansminister, Elisabeth Svantesson, og Danmarks skatteminister, Jeppe Bruus, at der kommer en revideret Øresundaftale.

Nu skal aftalen formuleres, og forventningen er, at den skal underskrives i løbet af sommeren og dermed finde anvendelse fra og med indkomståret 2025. Formålet med revideringen er primært at gøre det nemmere for grænsependlere og deres arbejdsgivere. Ministrene løftede sløret for tre revideringer.

Første revidering: 50% kravet, der skal være opfyldt i en hver løbende 3 måneders periode, bliver ændret til en 12 måneders periode.

I dag er kravet, at arbejdet i arbejdsgiverlandet skal udgøre mindst halvdelen af arbejdstiden i hver 3-måneders periode, for at hele lønindkomsten skal beskattes i arbejdsgiverlandet. Da det kan tælles både bagud og fremad, indebærer det, at der i praksis først kan afgøres, om en given måned er omfattet af Øresundreglen eller ej, når der er gået yderligere tre måneder. Det bliver ifølge udsagnet på pressemødet ændret til en 12-måneders periode.

Anden revidering: Øresundreglen udvides til at også omfatte offentligt ansatte

Artikel 1 i Øresundsaftalen udvides fra kun at gælde privatansatte til også at omfatte ansatte i offentlige hverv. Det betyder, at også offentligt ansatte kan arbejde fra deres bolig uden, at beskatningsretten til lønindkomsten skifter til bopælslandet.

Tredje revidering: Udligningsordningen ændres til også at omfatte offentligt ansatte

Da de fleste grænsependlere arbejder i Danmark, betyder det i realiteten, at Danmark kompenserer Sverige for en del af de skatteindtægter, som landet taber fordi beskatningen sker i arbejdslandet (Danmark). Udligningsordningen sørger for, at Sverige bliver kompenseret for udgifter til velfærdsydelser på områder som sundhed, skole og omsorg.

Ræk ud til os

Hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning, er vores team klar til at hjælpe dig.

De revideringer, der er blevet foretaget, er i tråd med Greater Copenhagens anbefalinger og er baseret blandt andet på input fra os i KPMG Acor Tax. 

Fredrik er specialiseret i national og international skattelovgivning og har over 23 års erfaring med international beskatning, opstart af virksomheder, udstationering, arbejdsgivers og arbejdstagers forpligtelser, social sikring og især grænseoverskridende beskatning mellem Sverige og Danmark, Øresundsregionen.

      

Hvad er Øresundsaftalen?

Formålet med Øresundsaftalen er blandt andet at forenkle situationen for grænsegængere ved at lønindkomsten alene skulle være i arbejdsgiverlandet gennem at sikre at beskatningsretten til lønindkomst ikke skiftede fra arbejdsgiverlandet til bopælslandet afhængigt af i hvilken land medarbejderne fysisk udførte sit arbejde.  

Læs også