Den 5. marts 2024 udstedte EU-Kommissionen en forordning, hvori de, med henvisning til en allerede offentliggjort meddelelse den 4. oktober 2023, går et skridt videre og indfører en udligningstold på elbiler fremstillet i Kina.

EU-Kommissionen har den 5. marts 2024 udstedt en forordning, hvorefter EU-Kommissionen under henvisning til en allerede offentliggjort meddelelse den 4. oktober 2023 går skridtet videre i forhold til at indføre en ekstra told – en såkaldt udligningstold – på elbiler til personbefordring, der er fremstillet i Kina, og som indføres til EU. Der er tale om elbiler, der tariferes i toldposition 8703 8010.

I henhold til forordningen finder EU-Kommissionen, at der er bevis for, at den kinesiske produktion af elbiler subsidieres med statsmidler og man derfor vil arbejde videre med gennemførsel af en udligningstold.

Essensen af dette er, at EU-Kommissionen ved en endelig beslutning om indførsel af en udligningstold/ekstra told på kinesiske elbiler vil opkræve udligningstolden med tilbagevirkende kraft til 6. marts 2024. Størrelsen af en eventuel udligningstold er endnu ikke fastlagt.

Helt præcist omfatter den potentielle udligningstold elbiler til transport af højst 9 personer. Det vil sige personbiler. Det vil endvidere sige, at elmotorcykler og elbusser ikke er omfattet af den potentielle udligningstold.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp eller support til dette område, så er vi et helt team, der står klar til at hjælpe dig.