Velkommen til den seneste udgave af den danske version af KPMG's Nordic Deal Trend Report, hvor vi undersøger deal-aktiviteten i Danmark og Norden i første kvartal af 2024. Når vi dykker ned i antallet af annoncerede handler siden årets begyndelse, er det tydeligt, at M&A-aktiviteten har haft en noget langsom start på 2024 - i hvert fald set ud fra antallet af handler. Sammenlignet med sidste kvartal sidste år, hvor der blev annonceret 759 handler, er der i 1. kvartal indtil nu blevet annonceret 527 handler. Det er den langsomste start på et nyt år siden 2020 og faktisk det laveste kvartalsvise niveau for annoncerede aftaler i de foregående tre år.

Som det blev nævnt i en af sidste års rapporter om realismen mellem købere og sælgere, der fører til øget strategisk disciplin og øget finansiel kontrol, ser det stadig ud til at påvirke og forme det nuværende M&A-landskab. En anden af de nuværende store forhindringer for at få handlerne i hus er prisforventningsforskellen mellem køber- og sælgerparterne - kort sagt har virksomhedernes værdiansættelsesniveauer ikke helt tilpasset sig det nuværende forretningsmiljø, da sælgerne stadig holder fast i de højere værdiansættelser fra lavrenteperioden før 2023, hvor renterne begyndte at tage fart.

Brancheopdeling efter antal handler i Q1'24 vs. Q4'23

Nordic deal trend report

Når man ser på fordelingen af annoncerede handler på industrisegmenter, er der dog én ting, der forbliver i overensstemmelse med tidligere kvartaler. Teknologisektoren bevarer sin førerposition og har faktisk øget sin samlede andel af handler i år, så den nu udgør mere end en fjerdedel af alle annoncerede handler. Efter teknologisektoren følger, i samme rækkefølge som i forrige kvartal, produktion (16%), byggeri og fast ejendom (13%) samt forbrugermarkeder og energi (henholdsvis 10% og 8%). Kort sagt står top-5-sektoren samlet set for lidt over tre fjerdedele af de annoncerede handler i årets første måneder - intet nyt i det.

Apropos tech, så var KPMG for nylig medarrangør af en nordisk M&A-konference med fokus på kunstig intelligens. Arrangementet bød på et dynamisk ekspertpanel, der gav værdifuld indsigt i forskellige aspekter, herunder tendenser på M&A-markedet, den fremtidige udvikling af AI, dens rolle i investeringsbeslutninger, AI-virksomheder som investeringsmuligheder og det komplicerede lovgivningsmæssige landskab omkring AI. På konferencen lod vi mærke til flere ting, som kan forme den nærmeste fremtid for M&A i vores del af verden. Selvom der stadig er forskel på købernes og sælgernes prisforventninger, er det vores indtryk, at bekymringerne for recessionen og makroøkonomien, de forventede mere gunstige finansieringsmuligheder på grund af mere stabile og lavere inflationsniveauer er begyndt at aftage i M&A-miljøet, og at der er en forsigtig optimisme, da et voksende flertal af dealmakers forventer en stigning i transaktionsvolumen i resten af året.

Denne mere positive stemning kan måske understøttes af den samlede værdi af handlerne. Vi bemærker, at den samlede, offentligt annoncerede transaktionsværdi ligger på 41,3 mia. euro i 1. kvartal af 2024. Det er det tredjehøjeste i de foregående seks kvartaler og over gennemsnittet pr. kvartal siden begyndelsen af 2022.

Det bliver interessant at se, om købere og sælgere vil være i stand til at nærme sig hinanden med hensyn til værditilbud, og om antallet af handler vil følge og måske stige i løbet af de kommende kvartaler eller resten af året.