Velkommen til dette års afsluttende udgave af KPMG's Nordic Deal Trend Report, der sætter fokus på M&A-landskabet i 4. kvartal af 2023 i hele Norden Mens rapportens data er centreret om den bredere nordiske region, er denne version blevet skræddersyet til at imødekomme vores danske læserskare.

Mens vi nærmer os slutningen på det sidste kvartal af 2023, er det nordiske M&A-landskab stadig ret robust - i hvert fald når man ser på det ud fra antallet af handler. Med 523 annoncerede handler i fjerde kvartal, hvilket bringer årets samlede antal op på 3025, er det kun en smule lavere end i 2022, men samtidig lidt højere end 2021. Ser man på handelsstørrelser og den samlede annoncerede handelsværdi, er billedet lidt mere sløret. Med en samlet annonceret værdi af handler i 2023 på 134,3 EUR i hele Norden er det mere end halveret i forhold til rekordåret 2021, og det er også stadig lavere end i 2022. Med andre ord, og som vi har været inde på i tidligere versioner af denne rapport, er de store aftaler i Norden fra et værdiperspektiv stadig ikke blevet til noget. Et par danske outliers, der blev annonceret i 2023, og som er værd at nævne ud fra et værdimæssigt synspunkt, er DSV's logistik-joint venture med NEOM og Deutsche Börses offentlige overtagelse af SimCorp - begge overskrider 4 mia. euro. Det er også værd at bemærke, at ud fra et værdiperspektiv falder halvdelen af de danske top-10-aftaler inden for life science- og sundhedssegmentet.

Brancheopdeling efter antal handler i Q4'23 vs. Q3'23

Nordic deal trend report

Når man ser tilbage på det forgangne år, kan man konstatere, at selvom 2023 måske ikke er et rekordår i nordisk M&A-historie, så overgik det de oprindelige forventninger og har vist et prisværdigt niveau af M&A-aktivitet. Det er opmuntrende, at der ikke er nogen indikatorer, der tyder på en negativ vending i 2024. Det nordiske marked tilpasser sig tilsyneladende til skiftende miljøer på trods af vedvarende makroøkonomiske udfordringer, hvilket understreger branchens modstandsdygtighed, når det gælder om at navigere i udfordringer og sikre et konsistent deal flow.    

En ting, der skiller sig ud er den øgede grad af omhu, som M&A-fællesskabet udviser i deres due diligence-procedurer. Der er en bemærkelsesværdig stigning i de ressourcer, der afsættes til handler, hvilket ikke kun afspejler det komplicerede finansielle landskab og den afdæmpede stemning, men også et stadigt strengere lovgivningsmiljø. ESG-undersøgelser og -oplysninger er gået fra at være valgfrie til at være uundgåelige komponenter i due diligence-processer. Virksomheder prioriterer nu ESG-analyse og -rapportering og søger øget gennemsigtighed og overholdelse af deres ESG-forpligtelser. Desuden har stigningen i digitalisering og cybersikkerhedshændelser understreget, at det haster for dealmakers at prioritere teknologisk due diligence og cybersikkerhed fra deres diligence-udbydere.

Da inflationen ser ud til at falde, og centralbankerne overvejer at lempe pengepolitikken, forventer vi en lille stigning i antallet af M&A-transaktioner i 2024 - men på kort sigt finder vi det usandsynligt, at de gennemsnitlige transaktionsværdier når op på de højeste niveauer, som vi så umiddelbart efter pandemien. Alt i alt forventer vi et ret lovende år, som vil blive styrket af en sandsynlig stigning i private equity-engagementer, virksomhedsaktiviteter og frasalg. Nøglesektorer som teknologi, industriel produktion, vedvarende energi og sundhed er dem, vi forventer vil opretholde et højt interesseniveau - og samtidig ser vi også en øget appetit på aktiver inden for cirkulær økonomi og kunstig intelligens.

Vi sender dig vores bedste ønsker for en lovende begyndelse på det nye år. Vi er spændte på at se, i hvilken retning det nordiske M&A-marked vil bevæge sig i 2024.