Vi er glade for at kunne præsentere dig for den seneste udgave af KPMG's Nordic Deal Trend Report. Denne version af rapporten er tilpasset en smule til vores danske læsere, selvom tallene er baseret på udviklingen i hele Norden.

Mens sommerferien ligger bag os, og årets første tre kvartaler er ved at være slut, tænker jeg over det spørgsmål, jeg stillede i netop denne rapport for et år siden: "Er vinteren på vej til M&A i Norden?". Efter hvad der føles som en rekordvarm september måned, er det svært at forvente en afkøling af temperaturerne - og det samme gælder for M&A-temperaturniveauet i vores del af verden. I 3. kvartal 2023 er der indtil nu blevet annonceret 531 handler i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Når man ser på tallene tidligere i rapporten, kan det virke som en lille afkøling, men husk, at på grund af en forsinkelse i registreringen af handler, vil dette tal stige efter udgivelsen af denne rapport. Sidste år blev der f.eks. annonceret 392 handler på tidspunktet for udgivelsen af Q3 2022-rapporten - det mere konsoliderede tal ligger nu på 775 handler. 

Brancheopdeling efter antal handler i Q3 2023 vs. Q2 2023

Nordic deal trend report

Mens vi er i gang med at se tilbage i tiden, bemærker vi, at der fra 3. kvartal 2022 og frem har været en støt stigning i antallet af annoncerede handler kvartal for kvartal. Fra de nævnte 775 for et år siden til 880 i 2. kvartal i år. I min bog kan det ikke rigtig opfattes som en afkølingsperiode. Jeg forventer, at det samlede antal annoncerede handler i år kun vil blive overgået af rekordåret 2022 og mindst være på niveau med 2021.

På baggrund af stigende renter, pres fra inflation, udfordringer i forsyningskæden og geopolitiske omvæltninger synes ét aspekt af deal-making i Norden at være konstant - branchens fordeling af annoncerede deals, hvor intet har ændret sig i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal i år. Man kunne sige, at det næsten ligner en copy/paste fra det foregående kvartal. Igen fører teknologisegmentet an med i alt 27% af annoncerede handler, efterfulgt af fremstilling & industri, serviceydelser, ejendomssektoren og forbrugermarkeder - hver på mellem 9% til 15%. De fem største sektorer står for i alt 74% af alle annoncerede handler. Kort sagt er en af nøglesignaturerne for nordisk M&A bidraget til de globale teknologisegmenter, og da teknologien fortsætter med at omforme industrier over hele verden, er nordiske virksomheder på forkant med innovation og tiltrækker betydelig investerings- og opkøbsinteresse.

Som vi har været inde på i en tidligere version af vores Nordic Deal Trend Report, fortsætter den opståede og tilsyneladende fortsatte pragmatisme mellem købere og sælgere med større vægt på strategisk stringens og finansiel omhu med at styre deal-making i Norden. Det nordiske marked udviser stadig robusthed, når det måles i forhold til historiske benchmarks, og vi ser intet i kortene, der indikerer, at robustheden fra de seneste fire til fem kvartaler ikke skulle fortsætte et godt stykke ind i 2024.

Med ønsket om et godt efterår glæder vi os til at se, hvad fjerde og sidste kvartal af 2023 og det kommende år vil byde på, når det gælder M&A i Norden.