Vi er glade for at offentliggøre vores seneste udgave af KPMG's Nordic Deal Trend Report - denne version er specifikt skræddersyet til vores danske publikum. Rapporten giver omfattende indsigt i transaktionslandskabet i både Danmark og resten af Norden i andet kvartal af 2023.

Med tanke på, at også det nordiske M&A-marked i øjeblikket kæmper med inflation og højere renter, er den nuværende situation - og når vi ser frem mod den nærmeste fremtid - lysere udsigter for deal-making i vores del af verden. Det ser ud til, at der er en nyfunden følelse af realisme mellem købere og sælgere, og at strategisk disciplin og økonomisk kontrol nu i højere grad driver transaktionsaktiviteten.

Når vi ser tilbage på de to sidste kvartaler af 2022 og første kvartal af 2023, kan vi se, at antallet af annoncerede handler stabiliserede sig omkring eller lige over 760 handler pr. kvartal - fra det perspektiv ser det ud til, at vi har nået et ret stabilt aktivitetsniveau kvartal efter kvartal – og historisk set faktisk et ret højt niveau. Med afslutningen på årets andet kvartal, er det nordiske M&A-landskab fortsat aktivt med i alt 590 annoncerede handler. Som vi var inde på i vores seneste rapport, der dækker årets første tre måneder, er den post-pandemiske M&A-mani ved at falde til et mere stabilt niveau.

Brancheopdeling efter antal handler i Q2 2023 vs. Q1 2023

Nordic deal trend report

På trods af de turbulente tider, vi lever og arbejder i, er branchefordelingen af annoncerede handler i dette kvartal så normal, som den kan være. Teknologisegmentet ligger fortsat i top og har faktisk øget sin samlede andel af handler en smule i 2. kvartal (27 %) sammenlignet med 1. kvartal (23 %). Efter tech, i samme rækkefølge som forrige kvartal, kommer produktion (18 %), service (13 %), fast ejendom (11 %) og forbrugermarkeder og energi (begge på 8 %). I alt udgør top-6 sektorerne 85 % af de annoncerede handler i kvartalet.

Som nævnt indledningsvist påvirkes M&A-markedet af den finansielle kontrol, disciplinen med at få handler i hus og følelsen af realisme mellem købere og sælgere. På et overordnet niveau ser vi stadig en masse aktivitet - også i vores egen pipeline efter sommeren - men processerne tager typisk længere tid at få underskrevet, end hvad der var normalt for et år siden. De tre vigtigste ting, vi oplever i vores kontakt med købere, sælgere, investorer og andre interessenter, er, at sælgerne forbereder sig tidligere og får due diligence-leverandører ind i processen i god tid inden handlen. For det andet er det en stigende udfordring at få finansiering på plads på grund af rentesatser, der driver finansieringsomkostningerne opad, og vi bemærker, at kreditfonde er på vej frem. Endelig er købere og sælgere villige til at forsinke processer, hvis de føler, at værditilvæksten ikke er der, og købere er også mere insisterende på at have eksklusivitet eller foretrukken status i de aktuelle transaktionsprocesser.

Selvom M&A-aktiviteten er faldet siden sit højdepunkt i 2021, er markedet i de nordiske regioner mere end robust i forhold til historiske standarder. Derudover forudser vi, at det nye forretningslandskab, der er kendetegnet ved mere grundig due diligence, strengere finansiel disciplin og en øget vægt på langsigtet strategisk værdi, ikke kun vil fremme vedvarende vækst, men også resultere i et sundere marked med mere rentable resultater for både virksomheder og investorer.

Vi ønsker dig en god sommer og ser frem til at se, hvad resten af 2023 vil bringe fra et M&A-perspektiv.