KPMG offentliggjorde Net Zero Readiness Index i 2021, et par uger før FN's klimakonference COP26 i Glasgow. Begivenheden resulterede i, at 153 lande fremsatte nye emissionsmål for 2030, og at mere end 90 procent af verdens økonomiske produktion og globale emissioner blev dækket af net zero-aftaler. Forsøg på at udfase brugen af kul, som er den største enkeltstående bidragyder til klimaforandringer, mislykkedes med en svagere formulering om at "nedfase" brugen af kul i den endelige aftale. COP26's formand, Alok Sharma, sagde, at konferencen havde holdt liv i håbet om at holde den globale temperaturstigning inden for 1,5 grader celsius i dette århundrede, men tilføjede, at "pulsen er svag."

I de sidste to år har mange lande taget skridt i den rigtige retning mod net zero, selv om de fleste har lang vej igen. Nogle har annonceret betydelige nye politikker som støtter op om dekarbonisering, herunder REPowerEU i Europa. Emissionshandelsordninger udvides i flere lande, og EU er ved at indfase sin Carbon Border Adjustment Mechanism - en idé, som andre lande sandsynligvis vil adoptere. EU indfører også regler, der skal blokere for import af produkter, der er forbundet med skovrydning, hvilket viser, hvordan nogle jurisdiktioner, planlægger at gå endnu hurtigere frem for at opfylde løfterne om net zero.

Næste år vil virksomheder i mange lande begynde at rapportere om deres risici og planer for klimaforandringer. Produktionen af vedvarende energi fortsætter med at vokse hurtigt i hele verden, investeringerne stiger, og der er tegn på, at det bliver sværere at skaffe finansiering til visse fossile brændstofprojekter. Vedvarende energiproduktion og de omformede elnet, det kræver, vil uundgåeligt påvirke nogle lokale miljøer, deres biodiversitet og samfund. Vi kommer til at se flere konflikter mellem det lokale og det globale, men hvis vi ønsker at nå net zero og samtidig holde lyset tændt, er vi nødt til at bygge ny energiinfrastruktur.

Disse spørgsmål er blandt dem, der diskuteres i denne Net Zero Readiness Report. Den undersøger paratheden i 24 lande baseret på interviews med lokale KPMG-specialister. Rapporten undersøger også globale tendenser i sektorer, der er afgørende for at tackle klimaforandringerne.

På tværs af disse lande og sektorer kan vi se masser af eksempler på fremskridt inden for dekarbonisering, herunder vækst i salget af elbiler - dog fra et lavt niveau i de fleste lande. På vegne af alle de involverede KPMG-specialister håber vi, at denne rapport kan bidrage til at hjælpe organisationer med at øge tempoet på den lange vej mod net zero.

Vigtige sektorer

Landeprofiler

Udforsk landeprofilerne fra Net Zero Readiness Report ved hjælp af det interaktive kort nedenfor. Klik på hvert land for at lære om deres parathed og evne til at opnå net zero inden 2050.

KPMG


Download ebook

Net Zero Readiness Report

Få indsigt i 24 landes rejse mod net zero.