Hvordan vurderer globale kvindelige topledere vækstmulighederne i polykrisen? Hvilke tendenser ser de inden for digital transformation og ESG? Hvilken personlig ledelsesstil er vigtig i øjeblikket - og hvad med ligestilling mellem kønnene og deres egne karrieremuligheder?

Disse og mange andre spørgsmål har vi stillet kvindelige ledere i Global Female Leaders Outlook 2023. Vi mener, at det er vigtigt at fremhæve deres perspektiver, erfaringer og prognoser i en tid med dybtgående makroøkonomiske og geopolitiske omvæltninger - og ikke mindst kaste lys på deres værdifulde bidrag til, hvordan virksomheders modstandsdygtighed kan øges. Deltagerne er med til at forme den økonomiske og sociale fremtid. De viser tillid og giver overraskende nye input som de bemærkelsesværdige resultater af undersøgelsen viser. 

Nederst på siden giver vi dig et overblik over rapportens vigtigste resultater.

Global Female Leaders Outlook 2023 fortsætter vores serie af undersøgelser, der identificerer kvindelige lederes perspektiver. Siden 2018 har 4.195 kvinder fra mere end 50 lande deltaget i undersøgelserne. I 2023 var der 839 kvindelige topledere fra mere end 55 lande, herunder Danmark, Tyskland og USA. Deltagerne blev stillet i alt 73 spørgsmål.Download ebook

Global Female Leaders Outlook 2023

Indsigter fra globale kvindelige ledere.

Hovedindsigter

87 procent mener, at tilpasningsevne er den vigtigste succesfaktor for at øge virksomheders modstandsdygtighed.


Med 55 procent mener de fleste, at strategisk tænkning er særligt afgørende for deres egen professionelle succes.


Mere end 50 timer om ugen arbejder 56 procent af de kvindelige topledere - flertallet.


Polykrisens ekstraordinære udfordringer ses som værende noget positivt af 72 procent.

80 procent har allerede skiftet virksomhed mindst én gang for at tage det næste karriereskridt.

74 procent siger, at fastholdelse og uddannelse af medarbejdere vil være en prioritet i fremtiden.


59 procent planlægger ikke at være en "first mover" eller "fast follower" inden for digitalisering og teknologi.


90 procent fortæller, at opgavernes kompleksitet er steget i løbet af polykrisen.


For kun 4 procent af de adspurgte har en partner det primære ansvar i husholdningen.

84 procent forventer vækst i deres virksomhed inden for de næste tre år.

Kontakt os, og læs flere indsigter her