Bæredygtigheden af virksomheder, mennesker og planeten er et vigtigt emne i hele verden. Alle organisationer bliver udfordret af deres kunder og regeringer til at tage stilling til den indvirkning, de har på verden omkring dem. At bidrage til menneskers og planetens bæredygtighed er hurtigt ved at blive en social licens til at drive virksomhed. Heldigvis er mange familievirksomheder allerede godt på vej, når det drejer sig om bæredygtighed. Og de potentielle fordele ved at være en bæredygtig virksomhed har længe stået klart...

Vi mener, at deres erfaringer og de fremskridt, de gør på vejen mod bæredygtighed, kan være lærerige og en inspiration for andre ledere at følge. Med dette i tankerne er KPMG Private Enterprise og STEP Project Global Consortium gået sammen for at se nærmere på de veje til bæredygtighed, som familievirksomheder følger. Vi har lyttet til deres historier og lært af deres erfaringer i en række interviews og gruppediskussioner med familievirksomhedsledere fra hele verden. Derefter supplerede vi deres praktiske indsigt med en detaljeret analyse af data om bæredygtighedspræstationer fra vores tidligere globale undersøgelse af 2.439 familievirksomhedsledere, som var repræsenteret i den globale familievirksomhedsrapport “The regenerative power of family businesses."


Bæredygtighed er en forretningsmæssig nødvendighed

Stakeholder-kapitalisme er på vej frem

Det står efterhånden klart, at ingen virksomhed kan trives - eller overhovedet overleve - uden at være opmærksom på menneskers og planetens velfærd.

Bæredygtighed handler om at skabe fælles værdi. Og det er dette stærke fundament, som mange familievirksomheder er bygget på. At skabe fælles værdi for alle deres interessenter er en del af deres DNA. Og de bringer begrebet "stakeholder value" ind i det almindelige samfund - for deres kunder, medarbejdere, lokalsamfund, miljøet og samfundet som helhed.

Bæredygtighed er nu også en forretningsmæssig nødvendighed for langsigtet vækst og velstand. Og for at opnå en konkurrencefordel. Virksomheder, der ikke tilpasser sig, kan få svært ved at konkurrere i en ny, kulstoffattig verden.

For mange familievirksomheder er bæredygtighed allerede en velbesøgt vej. Det er indlejret i familiernes værdier og i deres forretningsmodeller og er en vigtig del af familiens arv, fordi hver generation forventes at give mere videre end det, den modtager. Det er også derfor, vi mener, at familievirksomheder har mulighed for at vise vejen inden for bæredygtighed, så andre kan følge den.

Lederne af familievirksomheder fremhæver tre indbyrdes forbundne mål

Three interconnected goals

At gøre det rigtige for de kommende generationer

Bæredygtighedsrejsen er ikke let eller hurtig. Det kræver tid og de rette personer til at støtte, forklare og fremme initiativerne og potentielle ændringer samt støtte fra ejerfamilien, bestyrelsen og ledelsesteamet.

For mange har udgangspunktet været at inddrage familiemedlemmer fra alle generationer - samt uafhængige bestyrelsesmedlemmer - for at kortlægge de praktiske skridt, der kan tages for at indarbejde bæredygtighed i forretningsstrategien og gøre det på en måde, der vil have en meningsfuld og varig virkning.