Mange familievirksomheder står over for en ny virkelighed med hensyn til, hvordan de skaber formue og allokerer deres kapital. Efter at familiens formue i hele deres liv næsten udelukkende har været bundet til deres virksomhed, erkender virksomhederne nu, at de er nødt til at mindske risikoen og sprede deres formue i dagens mere volatile og uforudsigelige miljø.

I denne rapport kan du læse mere om, hvordan denne nye virkelighed påvirker familievirksomhederne, og deres måde at drive forretning på.

Familievirksomheder står over for en ny virkelighed med hensyn til deres formue og kapitalallokering

Hvordan kan familier og deres virksomheder definere deres fremtidige formue?

Den nye æra af aktivallokering

Begrebet kapital og den måde, hvorpå den fordeles i familievirksomheder, er under udvikling. Det omfatter ikke kun virksomhedens materielle aktiver, men også familiens menneskelige og sociale kapital.

Beskyttelse af finansiel kapital

Med den seneste økonomiske modvind er de finansielle kapitalstrategier drevet af behovet for at mindske risikoen ved familiens formue.

Voksende menneskelig kapital

Overførsel af viden og erfaring fra de nuværende generationer og innovationen fra næste generations familiemedlemmer er afgørende for at bevare og øge familiens menneskelige kapital.

Anerkendelse af den sociale kapitals styrke

Familieejede virksomheder forstår, at de ofte har en stærk offentlig tilstedeværelse og et vigtigt socialt ansvar, hvilket gør en omhyggelig forvaltning af deres sociale kapitalaktiver til en prioritet for deres omdømme og konkurrenceevne.

Opbygning og videregivelse af formue over flere generationer

Nuværende familievirksomhedsledere erkender og accepterer i stigende grad, at ikke alle kommende generationer i deres familie nødvendigvis vil være direkte involveret i arvevirksomheden. Mange familiemedlemmer i næste generation søger måder at skabe deres egen uafhængige formue og karriere på - og i nogle familieejede virksomheder betragtes dette som en ny strategisk finansiel måde at diversificere. 


Familierne prioriterer at finansiere den næste generations nye idéer og foretagender, som bidrager til muligheden for diversificering.Udnyttelse af menneskelig kapital

Selve familien og dens formål og værdier er en af de største og mest indflydelsesrige menneskelige aktiver. Den repræsenterer den socio-emotionelle rigdom, der er forbundet med at være en del af en familie i erhvervslivet. Og en fortsat opbygning og udnyttelse af familiens intellektuelle kapital bidrager direkte til bevarelsen af familiens iværksætterånd og grundlæggerens arv.


Når millenials og gen Z-familiemedlemmer kommer ind på arbejdsmarkedet, kan det ske, at familievirksomheden ikke altid er den rette vej at gå for dem. Det er dog stadig muligt og vigtigt at videregive familiens iværksætterånd til hver enkelt generation uden nødvendigvis at overdrage kontrollen og ledelsen af virksomheden.En stærk social kapital er altafgørende

Store, offentligt kendte familievirksomheder har altid været meget opmærksomme på at opretholde et positivt omdømme overfor alle deres vigtigste interessenter, herunder relevante skattemyndigheder.

Som gode samfundsborgere vil familievirksomheder aldrig drage fordel af opportunistiske skattemuligheder, hvis deres handlinger dermed kan opfattes som upassende eller tvivlsomme i kundernes, medarbejdernes eller samfundets øjne. De er ikke villige til at risikere den indvirkning, som sådanne handlinger kan have på deres omdømme, og den potentielle skade på tilliden til deres brand, hvis folk begynder at se deres familie og virksomhed i et andet - og potentielt negativt - lys.


Som gode samfundsborgere har familievirksomheder mulighed for at opnå et afkast på alle deres langsigtede investeringer ved at se på, hvordan de fordeler deres finansielle, menneskelige og sociale kapital.Vil den næste generation af familievirksomheder redefinere betydningen af velstand?

Selv om ikke alle familiemedlemmer vil arbejde i familievirksomheden, betyder det ikke, at de familiemedlemmer, der ikke er i virksomheden, vil trække sig ud. Familien er den lim, der binder virksomheden sammen, og familiemedlemmerne vil fortsat bekymre sig om det, der betyder mest for familien, og måle deres formue på den måde. Dette omfatter den arv, de har arvet, og behovet for at allokere den finansielle, menneskelige og sociale kapital med omhu for at skabe værdi for familien samt for kunderne, medarbejderne, lokalsamfundene og samfundet som helhed.

Kontakt os, og læs flere indsigter her