Hvordan holder familievirksomheder stifternes iværksætterånd i live? Hvordan formår de at vokse fra årti til årti og generation til generation? Og hvad er hemmeligheden bag deres udholdenhed og evnen til at være foran konkurrenterne?

Det har STEP Project Global Consortium og KPMG Private Enterprise sat sig for at finde svaret på i denne rapport. Formålet er at forstå, hvordan familievirksomheder fortsat formår at blomstre i gode tider, og samtidig også formår at reagere positivt på forandringer i svære tider.

Resultaterne i rapporten bygger på en undersøgelse af 2439 familievirksomheder fra hele verden, som er foretaget fra september til november 2021. Efter en detaljeret analyse af undersøgelsens data, blev der i februar 2022 afholdt en række rundbordsdiskussioner med administrerende direktører fra familievirksomheder sammen med forskere og professionelle rådgivere på området.

Disse diskussioner fokuserede på de faktorer og udfordringer, som påvirker familievirksomhedernes løbende fornyelse og resultater. Her var en af hovedpointerne, at virksomhedernes evne til at forny sig selv begynder med stifternes ambition om at gøre  visioner til virkelighed.

Evnen til at forny virksomheden

Familievirksomhedernes evne til at forny sig selv er deres absolutte styrke. Det er derfor også vigtigt at overveje, hvilke erfaringer I kan lære af for at bygge videre på de styrker, der allerede findes i virksomheden.

Din familievirksomheder bør derfor overveje hvilke faktorer, der påvirker jeres evne til at forny og de fremtidige resultater:

  • Nytænkning er vigtigt for din familievirksomheds evne til løbende at tilpasse sig, innovere og vokse. Hvordan ville du score din virksomheds nuværende niveau af innovation?

  • Får næste generations familiemedlemmer mulighed for at løbe risici og dømme på egen hånd?

  • Næste generations ledere, især unge kvinder, er digitalt kyndige. Anerkender du den evne i din virksomhed?

  • Har din familie en stærk følelsesmæssig tilknytning til din virksomhed?

  • Videregiver familiemedlemmerne formålet og værdierne for familien og virksomheden?

  • Er det tid til at nytænke tilgangen til ledelse i din virksomhed for at holde den tidssvarende?

Kontakt os og læs flere indsigter her