Oversigt over bilafgifter 2024

Skatteministeriet har offentliggjort satsreguleringen gældende for 2024 efter personskattelovens § 20, der bruges til at regulere en lang række satser, og den årlige regulering er denne gang på 3,5%. Dermed kender vi nu 2024-satserne for registreringsafgift for skalaknæk, fradrag og CO2-tillæg til registreringsafgiften ved afgiftsberigtigelse og registrering af køretøjer fra 1. januar 2024.

Nogle ændringer i 2024 ligger fast som en del af den politiske aftale om bilafgifter fra december 2020, og de fremgår nedenfor.

Ændringer

2023

2024

Batterifradrag - maks. 45 kWh ( DKK)

900

500

Grænser for CO2-tillæg (gram CO2/km)

- Lav grænse

- Høj grænse

117

150

113

145

Indfasning af afgift nulemission (uændret)

40%

40%

Indfasning af afgift lavemission

55%

60%

Bundfradrag nulemission personbiler (DKK)

165.000

162.500

Bundfradrag lavemission personbiler (DKK)

47.500

46.250

Bundfradrag nulemission varebiler (DKK)

77.500

76.250

Bundfradrag lavemission varebiler (DKK)

47.500

46.250

Derudover reguleres en række satser i registreringsafgiftsloven 2024 efter personskattelovens § 20, og de nye satser ses nedenfor.

 

Ændringer i DKK

2023

2024

Skalagrænser ved registreringsafgift på motorcykler (§ 4)
- Lavt skalaknæk
- Højt skalaknæk


20.900
70.800


21.600
73.300

Skalagrænser ved registreringsafgift på andre køretøjer (§ 4)
- Lavt skalaknæk
- Højt skalaknæk


67.800
210.600


70.200
218.100

CO2-tillæg til konventionelle biler og lavemissionsbiler (§ 4)
- Lav sats
- Mellem sats
- Høj sats
(afrundes til hele kroner)


261
521
990


270
539
1.024

Bundfradrag i registreringsafgiften for personbiler (§ 4)

22.600

23.400

Bundgrænse ved registreringsafgift på køretøjer til godstransport (§ 5)

78.100

80.900

CO2-tillæg til konventionelle og lavemissionsbiler, varebiler (§ 5)
(afrundes til hele kroner)

261

270

Bundfradrag i registreringsafgiften for varebiler (§ 5)

31.200

32.300

Afgiftsfrie leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8)

1.200

1.280

Afgiftsfrie leveringsomkostninger, personbiler, hyrevogne og vare- og lastbiler < 4 ton (§ 8)

2.480

2.560

Afgiftsfrie leveringsomkostninger, varebiler (§ 8)

3.040

3.200

Bundgrænse for afgiftsberigtigelse af varebiler med 95% afgift (§ 29 b)

20.600

21.400

 

Hvad betyder det i praksis?

Det betyder i praksis, at der i 2024 ikke er registreringsafgift på elbiler op til en pris på 431.525 kr., samt at registreringsafgiften på elbiler over dette beløb kan stige op til 10.454 kr.

Pluginhybrider (med en udledning på under 50 g CO2/km) vil opleve den største stigning, da afgiftsrabatten reduceres fra 45% til 40%. Nedenfor ses priseksempler på stigninger for en pluginhybrid med en udledning på 24 g CO2/km og et 12 kWh batteri.

Afgiftspligtig værdi

Pris 2023 (DKK)

Pris 2024 (DKK)

Ændring (DKK)

300.000

384.442

397.867

+13.425

400.000

566.942

587.867

+20.925

500.000

749.442

777.867

+28.425

Den mindste ændring sker for køretøjer med en CO2-udledning på over 50 g CO2/km. Ændringerne ses nedenfor for en bil med en udledning på 140 g CO2/km. Der sker et lille fald i afgiften på biler over skalaknækket på 218.100 kr. (i 2024).

Afgiftspligtig værdi

Pris 2023 (DKK)

Pris 2024 (DKK)

Ændring (DKK)

200.000

349.240

349.543

+303

300.000

592.350

587.778

-4.572

400.000

842.350

837.778

-4.572

Herudover justeres også de afgiftsfrie leveringsomkostninger, som for personbiler vil stige med 100 kr. inkl. moms.