Velkommen til den seneste udgave af vores Nordic Deal Trend Report, der dækker transaktionsaktivitet i Danmark og Norden i første kvartal af 2023.

Hvis vi dykker direkte ned i antallet af annoncerede handler siden årsskiftet, kan vi konstatere, at aktivitetsniveauet tilsyneladende fortsat ligger på samme niveau som i sidste halvdel af 2022 med 640 annoncerede handler i 1. kvartal af 2023. I sidste års 3. og 4. kvartal var de annoncerede transaktioner i alt henholdsvis 661 og 745. Det niveau vi så efter pandemien inden for M&A i Norden ser altså ud til at udjævne sig på et lidt lavere, sundere og mere bæredygtigt niveau. 

En ting, som vi dog har bemærket, er den samlede offentligt annoncerede transaktionsværdi for første kvartal i hele Norden. Den offentligt annoncerede transaktionsværdi ligger i alt på omkring EUR 17,7 mia., hvor gennemsnittet for de seneste to kvartaler sidste år lå på EUR 28,4 mia. kr. og for første kvartal af 2022 næsten nåede op på EUR 45 mia.

Brancheopdeling efter antal handler i Q1 2023 vs. Q4 2022

Nordic deal trend report

Tilsyneladende sker mega-handler mindre hyppigt end det, vi har set i de sidste par år. Man skal dog være opmærksom på, at dette ikke har en alt for stor betydning for det nordiske marked for fusioner og virksomhedsovertagelser, da hovedparten af transaktionerne alligevel falder inden for mid-market-segmentet. Med mindre transaktioner, hvor det er lettere at få finansiering på plads, forventer vi, at antallet af annoncerede transaktioner vil fortsætte som hidtil eller måske endda stige en smule i de næste par kvartaler af 2023.

Set ud fra et sektorperspektiv er alt som sædvanlig. Tech-handlerne er ganske vist lidt mindre end i COVID-19's storhedstid, men de udgør stadig næsten en fjerdedel (23 %) af alle annoncerede handler. Derefter følger fremstilling og industri (18 %) og serviceydelser (13 %) - nøjagtig den samme fordeling som ved udgangen af sidste år. Sammen med ejendomssektoren (11 %) og energi og forbrugermarkeder (begge 9 %), udgør de seks største sektorer med næsten 85 % af alle handler.  

Selv om vi tilsyneladende er blevet ramt af den ene finansielle udfordring efter den anden siden starten af 2020 - senest med den globale uro i banksystemet i både USA og Europa og dens følgevirkning på dele af aktiemarkedet - er deal-pipelinen vedrørende danske og nordiske aktiver, der kommer på markedet og bliver gennemført, stadig relativt stærk. De mange mindre og mellemstore transaktioner, der stadig finder sted – altså den type transaktioner, der gennemføres i vores del af verden - kombineret med den relative styrke og stabilitet i de nordiske økonomier får os til at tro, at bunden ikke vil falde ud af det nordiske M&A-marked. Vi ser frem til at være vidne til, hvordan udviklingen på det nordiske M&A-marked vil forløbe i 2. og 3. kvartal 2023.