Temaet for FN's klimakonference COP27 i Kairo signalerede byernes og regionernes rolle som vigtige aktører i kampen mod den globale opvarmning. KPMG anerkender byernes rolle og har derfor offentliggjort sit første Net zero readiness spotlight: cities (NZSC), som evaluerer 50 byers status og fremskridt med reducering af drivhusgasemissioner. Dette er gjort på tværs af fem sektorer ved at vurdere deres klimaindsats og parathed i forhold til at opnå net zero-emissioner inden 2050. Den evaluerer derudover byernes parathed til at udnytte drivkræfter for omstilling, såsom teknologi, klimafinansiering, innovative partnerskaber og cirkulær økonomi, samtidig med at der sigtes efter retfærdighed og effektiv klimaforvaltning. Rapporten fremhæver også den voksende forbindelse mellem net zero og byernes velstand gennem en tværgående forståelse og tilgang til klimaindsatsen.
I rapporten kigges der på 48 indikatorer for hver af de 50 byer. De rapportindikatorer, der anvendes i denne model, er baseret på data, der er offentliggjort indtil september 2022.

Gennem denne analyse viser rapporten hver enkelt bys unikke rejse i forbindelse med overgangen til net zero og sætter fokus på udfordringer og muligheder for byen og andre ensartede byer. De 50 deltagende byer er blevet inddelt i to kategorier: Pacesetter-byer, hvis klimaindsats i de fem sektorer ligger over gennemsnittet, og Progressor-byer, hvis klimaindsats ligger under gennemsnittet ifølge indikatorernes resultater.

NZSC bygger derudover på erfaringer fra de globale KPMG-medlemsfirmaer, som er brugt til at analysere hver enkelt bys overgang til net zero samt drøfte muligheder, udfordringer og succeser i de specifikke sektorer. Den indeholder også globale observationer og indsigter fra KPMG-specialister om, hvordan hver enkelt sektor kan fremskynde overgangen til net zero ved hjælp af indsatsen fra byerne. 

Vigtigste resultater

Gå fra netto-nul planlægning til reel forandring

 
  1. Tiltrækning af investeringer og frigørelse af privat kapital
  2. Operationalisering af en retfærdig klimaindsats i byerne
  3. Innovative samarbejds-, forretnings- og partnerskabsmodeller
  4. At få de rigtige data til integration og evidensbaserede politikker
  5. Fremskyndelse af netto-nul-indsatsen ved at udnytte teknologi

Relateret indhold