Hos KPMG bruger vi vores teknologidrevne og innovative indsigter til at styrke og støtte virksomheder i at levere reelle transformationer, der kan lede os på vejen mod en mere bæredygtig fremtid.

Det gør vi ved brug af teknologi og gennem vores unikke internationale set-up af specialiserede kompetencer. '

Derfor er vi nu stolte af at kunne lancere vores globale Net Zero Urban program i samarbejde med United Cities. Målet med dette program er at bygge bro mellem bæredygtige teknologiske løsninger og kapital ved hjælp af teknologi og partnerskaber.

Program oversigt

I dag bidrager byer til 70 % af verdens emissioner, de forbruger mere end 75 % af verdens naturressourcer, og i 2050 forventes to tredjedele af verdens befolkning at bo i byer. 

Med dette program har vi derfor udviklet en fælles, bred tilgang, som kan kopieres og måles. Den muliggører digitale løsninger ved at matche dem med kapital, som derved kan bidrage til bæredygtige byer verden over.

Målet er at være en katalysator, der bringer de rette aktører sammen for at nå ud til 10.000 byer, opskalere 100 prototyper af digitale løsninger og rejse 25 mia. dollar i kapital inden 2030.

nzup chart 1

Call for action

Ingen organisation kan gøre dette alene - vi bliver nødt til at arbejde sammen.

Planen for programmet er at:

  • Engagere og samarbejde med virksomheder, kunder og andre organisationer. 
  • Indsamle data og facts, og herefter bruge teknologi til at forudsige, hvad vi kan gøre i fremtiden.
  • Kortlægge byernes udfordringer på en konsekvent, handlingsorienteret og investeringsvenlig måde.
  • Fremvisning af eksisterende og potentielle digitale løsninger.
nzup chart 2

Digital tvilling

Det kan være svært for investorer og beslutningstagere at visualisere udfordringer og digitale løsninger i byskala. Derfor vil programmet gøre brug af en progressiv digital tvilling til at skabe et visuelt, letforståeligt datagrundlag via en 3D-model af et bymiljø. 

Digitale tvillinger er værktøjer som kan hjælpe med at træffe bedre beslutninger, hurtigere  og billigere. De kan være vigtige redskaber til at løse systemiske udfordringer som f.eks. klimaændringer. Byer kan bruge digitale tvillinger til at analysere udfordringer, identificere muligheder og informere om tiltag, som kan bidrage til at skabe bedre resultater for mennesker og vores natur.