I denne udgave af Frontiers in Finance fokuserer vi på et område med hastigt voksende betydning for finanssektoren — dagsordenen for social ansvarlighed også kende som ESG-dagsordenen. Emnet får stadig større relevans og betydning for den måde, som virksomheder opererer på.

Men siden planlægningen og udarbejdelsen af denne publikation blev påbegyndt, er vi blevet konfronteret med et andet virkeligt alvorligt problem: COVID-19 pandemien.

Vi har besluttet os for fortsat at fokusere på ESG, da det er et område, som ikke kan ignoreres — eller bør blive det. Faktisk fremhæver COVID-19 det indbyrdes afhængighedsforhold, der er mellem en virksomhed og det samfund, den tjener, ligesom den fremhæver den afgørende rolle ESG-faktorer spiller med hensyn til at bidrage til en branches modstandskraft. 

De største udfordringer, som erhvervslivet står over for i dag

Vi håber, at virusset kan inddæmmes, og at økonomierne klarer krisen og kommer helskindede ud på den anden side. I den samme positive ånd fokuserer vi i denne udgave på ‘fordelen’ ved ESG-agendaen for virksomheder, der tilbyder finansielle tjenesteydelser. Vi fremhæver muligheder, udforsker spændende nye tendenser og beskriver nye, fremspirende vækstområder.

Vi talte med lederne inden for dette område — såsom Goldman Sachs, der er beskrevet på side 8 — for at finde ud af, hvordan de vender ESG-agendaen til deres fordel og dermed sender et kraftigt signal til markedet. Og vi fokuserer på opmuntrende globale og regionale bestræbelser på at hjælpe med at gøre overgangen til et finansielt system, som er klar over betydningen af ESG, så gnidningsfri som muligt.

Men vi ignorerer bestemt ikke risiciene. Med denne publikation tackler vi målrettet mange af de største udfordringer, som erhvervslivet konfronteres med i dag. Vi kigger på det voksende behov for en standardiseret tilgang til måling og offentliggørelse af ESG. Vi vurderer de stadig skiftende politiske og lovgivningsmæssige forventninger og den heraf følgende indvirkning på ESG-dagsordenen for finansielle tjenesteydelser. Og vi anerkender potentialet for markant uro på finansmarkederne, efterhånden som verden bevæger sig i retning af en bæredygtig økonomi.

På hvert enkelt trin i processen fokuserer vores forfattere og bidragydere på at belyse mulighederne. De fremsætter konstruktive råd til håndtering af udfordringerne. Og de anvender eksempler fra den virkelige verden til at vise, at ESG-agendaen kan medvirke til at give positive resultater for de virksomheder, der tilbyder finansielle tjenesteydelser, og som er villige og i stand til at implementere ESG i deres strategi og drift.

t

Formål og udbytte kombineret

I KPMG er vores netværk af aktører inden for finansielle tjenesteydelser villige til at spille en positiv rolle i den dialog, der vedrører ESG-agendaen. Vi samarbejder med kunder, regeringer, myndigheder inden for finansielle tjenesteydelser, regulerende instanser og standardiseringsorganer med henblik på at mindske kompleksiteten af og uvisheden omkring overgangen. Og vi sørger for at sikre, at vores egne aktiviteter er afstemt efter og udvikler den globale ESG-dagsorden.

Vi håber, at denne publikation vil tjene som katalysator for den branche, der beskæftiger sig med finansielle tjenesteydelser — at den giver grobund for optimisme og tilskynder til handling — så ledere på området for finansielle tjenesteydelser får mulighed for at kombinere formål og udbytte til fordel for både samfund og aktionærer.

På vegne af KPMGs globale netværk af aktører inden for finansielle tjenesteydelser vil vi gerne sige tak til alle dem, der har bidraget til denne publikation. Ved at dele jeres idéer, erfaring og viden hjælper I med til at fremme en mere robust og succesrig branche inden for finansielle tjenesteydelser.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om de problemstillinger, som beskrives i denne udgave af Frontiers in Finance — eller hvis du gerne vil diskutere din organisations unikke ESG-dagsorden og -køreplan samt konsekvenserne af pandemien. 

 

Kontaktperson: Anja Lüthcke, Equity Partner, Financial Services, KPMG Denmark, anjabl@kpmg.com

Kontaktperson: Mads Raahede, Partner, Advisory, KPMG Denmark, mraahede@Kpmg.Com

Se tidligere udgaver af Frontiers in Finance

Følg os