Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2020

Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2020

Dette hæfte giver dig et overblik over, hvorledes nye IFRS-standarder mv. kan påvirke din IFRS-delårsrapport i 2020

Dette hæfte giver dig et overblik over, hvorledes nye IFRS-standarder mv. kan påvirke din

IFRS-delårsrapporten 2020

I vores IFRS-delårspublikation illustrerer vi de nye regler, der er obligatoriske for 2020 for delårsrapporter, der aflægges efter IFRS (IAS 34) og yderligere danske krav til delårsrapporter.

Ingen af de nye standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2020, medfører nye eksplicitte oplysningskrav i delårsregnskabet. Vi har derfor valgt udelukkende at præsentere de primære opgørelser, indledningen til anvendt regnskabspraksis, som skal tilpasses med de nye standarder og fortolkningsbidrag, der implementeres i delårsregnskabet.
 

Følg os