Europæisk bilproduktion overlever næppe de næste 10 år

Europæisk bilproduktion overlever næppe de næste 10 år

Den europæiske bilindustri er under så massivt pres, at brancheledere forventer, at produktionen af biler i Europa vil dale fra de nuværende 15 pct. af verdensmarkedets biler til blot 5 pct. i løbet af de kommende ti år. Det vil koste arbejdspladser og ramme europæiske underleverandører. Men, hvis EU formår at lægge en samlet plan for den europæiske bilindustri, vil de europæiske bilmærker stadig stå stærkt, selvom bilerne produceres andetsteds.

1000
animation of car

Den europæiske bilindustri er under så massivt pres, at brancheledere forventer, at produktionen af biler i Europa vil dale fra de nuværende 15 pct. af verdensmarkedets biler til blot 5 pct. i løbet af de kommende ti år. Det vil koste arbejdspladser og ramme europæiske underleverandører. Men, hvis EU formår at lægge en samlet plan for den europæiske bilindustri, vil de europæiske bilmærker stadig stå stærkt, selvom bilerne produceres andetsteds.

Af: Partner i KPMG Nikolaj Møller Hansen og partner i KPMG Acor Tax Rune Grøndahl (bragt på finans.dk d. 6/2 2019)

I 2030 vil mindre end fem procent af den globale bilproduktion foregå i Europa. Det vurderer et overvældende flertal af branchens ledere, viser KMPG's årlige rapport om bilindustrien, KPMG Global Automotive Executive Survey 2019. Det vil i så fald være en drastisk tilbagegang fra i dag, hvor omkring 15 procent af verdens bilproduktion foregår i Europa.

Et så markant fald i antallet af biler, der ruller ud fra de europæiske fabrikshaller, vil betyde en væsentlig reduktion af behovet for arbejdskraft i Europa. Ifølge den Europæiske Automobilproducentforening (ACEA) beskæftiger branchen i dag 13,3 mio. medarbejdere, hvilket svarer til 6,1 pct. af den samlede europæiske arbejdsstyrke. Særligt den direkte produktion vil lide under den forventende udflytning, og det vil i særdeleshed ramme lande som Tyskland hårdt, hvor ca. 800.000 personer i dag er beskæftiget i den direkte produktion, mens der i Danmark er beskæftiget lidt over 1.000 med autoproduktion. Interessant er det også, at EU-Kommissionen forudser en vækst i branchen – men at hele 80 pct. af væksten hos de europæiske bilproducenter kommer til at ske i lande uden for EU.

Autobranchen må gentænke sin forretningsmodel

Udfordringen er så massiv, at der er behov for at omstrukturere hele grundlaget for autobranchens forretningsmodel. Nogle vil være i stand til at automatisere deres produktion på baggrund af Industri 4.0 i så høj grad, at de kan fortsætte med at producere biler på europæisk grund. Industri 4.0 dækker over en gennemdigitalisering af samtlige produktionsprocesser, ved hjælp af bl.a. cloud-løsninger, Internet of Things og industrirobotter der benytter kunstig intelligens. En mere ligetil forretningsmodel kan bestå af genbrug af biler og reservedele i stor skala, mens andre producenter vil dække markedet som underleverandører for whitelabel-produktion af biler på kontrakt for andre bilmærker

Derudover er der nogle nye muligheder i de kommende år for de europæiske bilproducenter i at arbejde med kundeoplevelsen, hvor delebilskoncepter, abonnementsordninger, mobility-on-demand og sammensmeltning af offentlig og privat mobilitet er i spil.

Brug for klar politik på EU-niveau

Hele 77 pct. af autobranchens ledere forudser også, at den teknologiske udvikling vil være under markant påvirkning af ekstern regulering. Det vil sige, at friheden til at innovere og præsentere nye kreative løsninger bremses eller ledes i bestemte retninger af massiv lovgivning. Det ses eksempelvis på global skala, hvor lande der er rige på bestemte råstoffer, fra politisk hold dirigerer deres autoindustri i retninger, hvor der gøres brug af disse råstoffer. I Kina, der har en stor produktion af el, fokuseres der således på elbiler, mens USA, der har store reserver af gas og olie, understøtter udviklingen af forbrændingsmotorer

Vi mener, at der er behov for en klar, ensartet og målrettet politik på EU-plan, der udstikker retningslinjer for, hvor branchen skal bevæge sig hen, og under hvilke rammer det kan foregå.

Følg os