Webinar: Hvordan håndterer du den nye regulering? Tilpas dig den nye CSRD

Dette webinar til formål at give dig en dybdegående forståelse af ESG og dets lovgivning.

Dette webinar til formål at give dig en dybdegående forståelse af ESG og dets lovgivning.

Lilla bjerge

ESG og bæredygtighed er i stigende grad blevet samfundets, regeringernes og interesseorganisationernes fokusområder. Legalisering og en stigende krise inden for miljøet har fået flere og flere organisationer til at forsøge at løse ESG-problemer med større hastighed og bevidsthed.

Med vores to eksperter; Esben Juul Hansen og Martin Yde Schmidt har dette webinar til formål at give dig en dybdegående forståelse af ESG og dets lovgivning, især Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). EU-lovgivningen kræver, at visse store virksomheder forelægger oplysninger om den måde, de driver virksomhed på samt håndterer sociale og miljømæssige udfordringer. Dette hjælper investorer, civilsamfundsorganisationer, forbrugere, politiske beslutningstagere og andre interessenter med at evaluere virksomheders ikke-finansielle resultater, og tilskynder disse virksomheder til at udvikle en ansvarlig tilgang til erhvervslivet.

 

På dette webinar lærer du om:

  • Hvordan du påvirkes af CSRD
  • Den nyeste regulering inden for CSRD
  • Nøglebestræbelser din organisation kan engagere sig i for at imødegå dine højeste risici inden for ESG
  • Hvordan og hvad den nye CSRD sigter mod at gøre, for at stå i spidsen for mere bæredygtige organisatoriske handlinger
  • Den korrekte måde at offentliggøre information om; miljøforhold, sociale forhold og behandling af medarbejdere, respekt for menneskerettigheder, anti-korruption og bestikkelse og mangfoldighed i virksomhedsbestyrelser

 

Webinaret henvender sig til personer, der i øjeblikket arbejder med eller er i gang med deres rapporteringsdagsorden, og som har behov for enten at forstå eller udvide deres eksisterende viden inden for CSRD og ESG. Derudover henvender vores samlede webinar-gruppe sig til interessenter indenfor bæredygtighedsdagsordenen, der gerne vil fremme deres viden om, hvordan man arbejder med ESG i forretningen. Tjek de andre fire events i serien på forsiden for at se, hvordan du kan udvide din forståelse.

Praktisk information

Dato og tid: Onsdag d. 14. september 2022 kl. 16:00-17:03

Tilmelding: Tilmeld dig via dette link

Hvis du har nogle spørgsmål, så tøv endelig ikke med at række ud til KPMG events.

 

Om vores speakers

Martin Yde Schmidt leder afdelingen for Rapportering & Regnskabsrådgivning. Afdelingen er ansvarlig for projekter relateret til både finansiel og ikke-finansiel rapportering (ESG) samt investor relations services, kapitalmarkedsrådgivning og transaktionsregnskab. Udover at være rådgiver har Martin erfaring fra at lede en koncernøkonomiafdeling i en børsnoteret dansk koncern. Inden for ESG-rapportering er Martin en førende ekspert i Danmark og medlem af en række nationale og internationale arbejdsgrupper og udvalg i relation til taksonomi, CSRD og andre rapporteringsrammer. Med en stærk forståelse for investor relations har Martin en unik tilgang til, hvordan man bruger ESG-strategien og rapporteringsarbejdet til at skabe strategiske fordele og bringe virksomheder og investorer sammen gennem rapportering.

 

Esben Juul Hansen er director og lead i vores nyetablerede ESG Impact Hub i KPMG Danmark. Han har næsten 10 års erfaring som rådgiver og har i en årrække haft et dedikeret fokus på bæredygtighed. Esben har et holistisk tilgang til ESG, hvilket kræver et stort kendskab til bæredygtighedsdagsordenen på tværs af brancher, discipliner og lande. Som Hub lead er Esben også involveret i at udvikle KPMG's egen ESG-strategi og rapportering. Esben har derfor fokus på at skabe en klar sammenhæng mellem det, vi laver hos KPMG, og det, vi arbejder med sammen med vores kunder. Esben er desuden medlem af FSRs udvalg for bæredygtighed (USB) og deltager som en aktiv stemme i debatten på bæredygtighedsområdet.

Kontakt os

informative image