De nordiske CEO'er ser anderledes på CEO-rollen end resten af verden. For dem handler det om at fremme virksomheden - ikke deres eget ego. Teamet og det overordnede resultat kommer i første række, og de virker meget bevidste om, at deres evne til at drive virksomhed afhænger af teamets kompetencer.

Forandringsparathed er en indlysende succesfaktor i en moderne verden, hvor alt konstant ændrer sig. Dette års resultater af CEO Outlook viser da også, at de nordiske CEO'er ikke bare er forandringsparate, men at de også anerkender, at forskellige faser i virksomhedens livscyklus kræver forskellige ledelsesformer. Næsten halvdelen af de nordiske CEO'er er meget enige i, at det er nødvendigt med forskellige typer CEO'er på forskellige stadier af en virksomheds udvikling (46 procent vs. 31 procent på verdensplan).

Det er nødvendigt med forskellige typer CEO'er på forskellige stadier af en virksomheds udvikling

Større tiltro til data

Endnu vigtigere end denne tiltro er erkendelsen af forandringernes betydning. Dette års resultater viser ikke blot, at de nordiske CEO'er er forandringsparate, men også at de erkender nødvendigheden af de forskellige ledelsesformer. De foretrækker stadig traditionel beslutningstagning – over de sidste tre år har 72 procent afvist indsigter genereret af dataanalysemodeller, hvis de gik imod deres intuition. Sidste år var dette tal dog 78 procent, hvilket vidner om, at de nordiske CEO'er bevæger sig imod en mere datadreven tilgang til beslutningstagning.  

Haval Van Drumpt

Download det nordiske sammendrag af CEO Outlook