Nordiske CEO'er er ivrige efter at disrupte og udvide deres forretning. De er tilbøjelige til at mene, at en virkelig robust virksomhed bør være i stand til at disrupte markedet, og at de selv aktivt disrupter deres egen sektor.

Nordiske topledere forstår også i højere grad end deres kolleger i resten af verden, at forandringer ikke skabes af teknologien alene. Mens CEO'er verden over investerer mere i teknologi end i medarbejderkompetencer, lægger de nordiske CEO'er usædvanlig meget vægt på investeringer, som skal forbedre arbejdsstyrkens kompetencer, frem for indkøb af ny teknologi.

Nordiske CEO'er lægger mere vægt på investeringer, som skal forbedre arbejdsstyrkens kompetenver, frem for indkøb af ny teknologi:

Modet til at fejle

Dette års resultater understreger, at de nordiske CEO'er ser den kulturelle tilgang til digital transformation som altafgørende for at opnå succes. Det fremgår af deres begejstring for at disrupte, som kombineres med troen på, at de har skabt den rette omstillingskultur.

82 procent af de nordiske CEO'er giver udtryk for, at deres virksomheder bevidst dyrker innovationsinitiativer, som hylder fast failing-princippet og at 88 procent opfordrer medarbejderne til at søge nytænkningen uden at bekymre sig om negative følger, hvis initiativet mislykkes.  

Jeppe Rindom
Nordiske CEO'er hylder fast failing-princippet og opfordrer deres medarbejdere til at søge nytænkning uden at bekymre sig om negative følger, hvis initiativet mislykkes
Jeppe Rindom

Med en dybt rodfæstet fast failing-kultur og fokus på at opskalere de effektive løsninger er de nordiske virksomheder godt klædt på til at udnytte potentialet i nye teknologier såsom kunstig intelligens.

Henrik R. Mulvad
CEO & Senior Partner i KPMG Denmark

Norden tror på AI

De nordiske CEO'er er også mere tilbøjelige end resten af verden til at tro på, at teknologibaseret omstilling baseret på kunstig intelligens og robotteknologi vil skabe flere arbejdspladser i deres virksomhed, end der vil forsvinde over de næste tre år (84 procent vs. 65 procent). For 80 procent af de nordiske CEO'er modsvares den positive tilgang til fortsat disruption dog af en erkendelse af, at den tid, det tager at gennemføre en større omstilling, kan virke overvældende.


Download det nordiske sammendrag af CEO Outlook