Plzeňskou kovárnu Czech Precision Forge (CPF) koupily české firmy CE Industries a Mansako, které patří podnikatelům Jaroslavu Strnadovi a Jiřímu Kabelkovi. CPF dodává své výrobky i rostoucímu obrannému průmyslu a zakázky měla rovněž na Ukrajině.  

Prodej stoprocentního podílu v CPF se podepsal v srpnu a na konci září ho schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vypořádání transakce doběhlo na konci října.

„Předávám CPF v dobrém stavu silným investorům, kteří firmu budou dále rozvíjet. CPF je perspektivní i proto, že už několik let dodává své výrobky i obrannému průmyslu, který je nyní na vzestupu. Kovárna měla významné zakázky rovněž i na Ukrajině, kde vidí po válce velký potenciál. A to nejen pro sebe, ale i pro další společnosti ze skupiny, jejíž se nyní stává součástí,“ řekl Vladimír Rada, který byl ředitelem a většinovým vlastníkem CPF.

Těší nás, že jsme pro CPF pomohli získat strategické investory, a navíc z Česka. V posledních letech vidíme řadu tuzemských investorů, kteří kupují společnosti nejen v Česku, ale čím dál více se dívají po akvizičních příležitostech i v zahraničí. Máme radost, že tady vznikají kapitálově silné průmyslové skupiny přesahující svým záběrem i do ciziny,“ uvedl partner KPMG zodpovědný za fúze a akvizice ve střední a východní Evropě Igor Mesenský, který řídil prodej CPF.

Mesenskému pomáhali s obchodem ještě Adam Páleníček a Marek Lašák. Mesenského tým patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším M&A poradcům na českém trhu. V roce 2022 získal ocenění od České a slovenské asociace venture kapitálu. Její členové vybrali KPMG jako vítěze soutěže v kategorii poradce, banka, pojišťovna.

O účastnících transakce

CPF působí na trhu 20 let. Převážnou část své produkce vyváží do západní i východní Evropy, zákazníky má mezi firmami z energetiky, dopravy i obranného průmyslu. Zaměřuje se na zápustkové výkovky a další metalurgické a kovárenské výrobky jako například lopatky, kola, ojnice. CPF loni vykázala zisk po zdanění 21,7 milionu korun. Kovárnu vlastnil ze 60 % Vladimír Rada, který byl zároveň jejím ředitelem. Další dva společníci měli každý dvacet procent akcií. 

Průmyslový holding CE Industries vlastní Jaroslav Strnad. Holding tvoří dvacet firem, které působí ve střední a jižní Evropě v železniční dopravě, energetice, strojírenství, recyklaci surovin a FMCG. 

Skupina Mansako podniká mimo jiné v oblastech dodávek technologických celků a strojů pro strojírenství, energetiku a automobilový průmysl. Většinovým vlastníkem skupiny je Jiří Kabelka, předseda představenstva Národního centra průmyslu 4.0.