Advokátní kancelář KPMG Legal, součást celosvětové sítě KPMG, jmenovala od října nového Directora. Tuto vyšší manažerskou pozici zastává Viktor Dušek, který v kanceláři pracuje od roku 2013 a jenž radil při jedné z největších zahraničních investic v dějinách Česka.

„Ve své nové roli se chci více zaměřit zejména na další rozvoj vztahů s našimi klienty, a to především z řad korejských a japonských investorů, se kterými spolupracuji prakticky od příchodu do KPMG Legal. Mým cílem je rovněž posílit pozici KPMG Legal mezi moravskými klienty a zvýšit naši přítomnost na tamním trhu právních služeb,“ uvedl Dušek.

„V době narůstající regulace vidím velký potenciál také v oblasti compliance, kde máme unikátní know-how i díky spolupráci s našimi kolegy z Německa nebo skandinávských zemí, kde je na compliance kladen větší důraz než u nás. Na rozdíl od tradičních advokátních kanceláří navíc můžeme nabídnout end-to-end řešení komplexních otázek, které mají přesah do dalších oblastí mimo právo. V neposlední řadě chceme být na trhu přirozenými lídry v rozvoji a využívání LegalTech nástrojů,“ dodal. 

Viktor Dušek, Director, KPMG Legal

Viktor Dušek

Dušek se zaměřuje na korporátní a obchodní právo, veřejnoprávní regulaci a spornou agendu. V KPMG Legal je odpovědný za oblast litigací, včetně daňových soudních sporů.

Zastřešuje také problematiku compliance a přímých zahraničních investic. Poskytuje komplexní právní poradenství významným asijským a dalším zahraničním investorům, kteří vstupují na český trh. Podílel se na právním poradenství v rámci jedné z největších přímých zahraničních investic v historii České republiky. Byl i členem kontrolní komise Sdružení pro zahraniční investice AFI. Koordinuje rovněž pro bono právní služby neziskovým organizacím.

Právo vystudoval na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvoval i tři semestry na Norfolk State University v USA v oboru psychologie, jejíž znalosti nyní využívá jako kouč. Hrál závodně tenis, ve kterém i trénoval děti. 

O KPMG Legal

KPMG Legal vznikla v roce 2010. Nejvyšší pozici partnerů v ní zastávají Radek Halíček a Martin Hrdlík.