Velké bankovní domy se postupně hlásí k uhlíkové neutralitě. Jejich závazek ovlivní i klienty, kteří žádají o úvěr. Žadatelé s méně hospodárnými projekty mohou mít cestu k penězům těžší.

Podle dat KPMG výhodnější úrokové sazby pro zelené úvěry zavedlo nebo plánuje zavést 75 % velkých bank. Stejné úmysly má i třetina českých lokálních finančních institucí. „V praxi to znamená, že pokud klient shání financování například pasivního domu vytápěného tepelným čerpadlem se solárními panely na střeše, výhodnější podmínky úvěru může očekávat spíše u bank, které jsou součástí nadnárodních bankovních skupin. Ryze české malé banky jsou ve zvýhodnění zelených projektů zatím opatrnější, i když situace se začíná v posledních měsících významně měnit,“ komentuje Martin Křivánek, který v KPMG vede tým ESG. Čtvrtina velkých bankovních domů dokonce zpřísní podmínky projektům nešetrným k životnímu prostředí. Například u hypoték na rodinné domy vytápěné kotli na tuhá paliva zvýší úrokové sazby nebo budou po klientech požadovat dodatečné technické informace.

Podle čeho budou banky posuzovat šetrnost k životnímu prostředí? Tři čtvrtiny velkých bank budou nově vyžadovat nefinanční informace, třeba projektovou dokumentaci, certifikace budov a informace o energetické hospodárnosti. Konkrétními daty, například emisemi skleníkových plynů, spotřebou vody nebo elektrické energie, bude chtít informace doplnit polovina velkých finančních institucí.

graf k ESG

Z diskuzí se samotnými bankami zatím vyplývá, že klíčovou důkazní roli sehrají energetické štítky, které udávají, kolik MWh elektrické energie potřebuje budova k vytápění, ohřevu vody nebo osvětlení,“ doplňuje Křivánek. V současné době musí ze zákona vystavovat energetický štítek majitelé nemovitostí před prodejem či pronájmem. Dokládat jej musí také developeři u novostaveb. Majitelé bytů a domů určených k rekonstrukci si budou muset na cestě k nižším úrokům nechat vypracovat projekt, podle kterého se vypočítá budoucí spotřeba. 

Za změnami stojí tři písmena: ESG

Bankovní domy neberou vliv svých klientů na životní prostředí na lehkou váhu. Za nedílnou součást úvěrového procesu považuje „environmentální kritéria“ polovina velkých bank. Za novým přístupem bank stojí takzvaná ESG regulace (e – environmentální, s – sociální, g – udržitelná správa a řízení z anglického governance), která od poloviny roku 2021 všem bankám v EU předepisuje zohledňování těchto faktorů. EU v pravidlech uvádí, jak mají banky ESG promítnout do svého fungování, procesu poskytování úvěrů i požadavků na své klienty.

Podrobnější pravidla zveřejňování informací o plnění zelených cílů EU přinese nová regulace Evropské unie, tzv. EU taxonomie, která bude závazná pro veškeré velké firmy nejen z oboru bankovnictví. 

O průzkumu

Průzkum provedli odborníci KPMG Česká republika na přelomu roku 2020 a 2021. Respondenty poradenská firma rozdělila na velké a malé banky. Mezi velké zařadila instituce z nadnárodních bankovních skupin nebo z top šesti bank v České republice podle bilance. Mezi malé pak řadí převážně ty lokálně vlastněné. Podle objemu aktiv pokryl průzkum více než polovinu bankovního trhu v ČR.