Od letošního roku začínají platit evropské normy požadující po bankách udržitelný přístup, odpovědnější chování a aktivní řízení klimatických rizik. České banky za evropskými zaostávají. 

Krok se zahraniční konkurencí drží spíše banky velké, po kterých řízení ESG požadují jejich mateřské společnosti. O krok napřed jsou jak v produktech, tak i procesech. Všechny velké finanční instituce zapojené do průzkumu činí opatření spojená s regulacemi už nyní. Z malých bankovních institucí jsou to dvě třetiny.

Velké banky ESG řeší více než malé

Všechny velké banky do svého fungování už nyní promítají faktory sociální a vnitřní správy a řízení. 75 % pak i ty environmentální. Z malých finančních institucí se sociálními faktory zabývá jen 59 %, životní prostředí bere v potaz 12 % a odpovědnou správu a řízení 21 %.

Podle velkých bank téma ovlivní hlavně produkty (100 %), zaměstnance (100 %), bankovní strategii (100 %) a vnitřní procesy a předpisy (100 %). Malé banky vidí dopad zejména na procesy a předpisy (67 %) a produkty (67 %). 

Velké instituce tématu přisuzují větší důležitost než malé. Tomu odpovídá i počet zaměstnanců, kterým ESG agendu přidělily. U velkých finančních domů je to v průměru 2,6 specialistů. Malé banky na téma samostatně nezaměstnávají nikoho. 

Banky chystají zelené produkty. Regulace se dotkne i úvěrů

Velké banky mají v současné době v portfoliu maximálně 5 % zelených produktů. Polovina z bank velkých ale do jednoho roku plánuje podíl zvýšit na 5-20 %. Malé banky růst v zelených produktech v příštím roce podle svého vyjádření neplánují.

I když banky připouští vliv nové regulace na vnitřní procesy a předpisy, jejich obměnám se příliš nevěnují. Do poskytování úvěrů faktory zahrnuje jen 66 % malých bank, do reportingu pak ani jedna. ESG do úvěrového procesu promítá 50 % velkých finančních domů, v reportingu 75 %. Do podnikové či investiční strategie ESG faktory promítají všechny oslovené velké bankovní domy a třetina malých finančních institucí. 

Po bankách ESG dolehne i na energetiku a další sektory

Právě prostřednictvím úvěrů dopadnou regulace i na další sektory. „Banky se zavazují k uhlíkové neutralitě, své i aktivit svých klientů, které financují. Očekáváme, že klientům budou banky zasílat dotazníky na spotřebu CO2. Může se tak stát, že i profitabilní firma úvěr nedostane, protože bude mít vysoké emise. Ty znamenají pro banky vyšší riziko, že obchodní model a ziskovost o úvěr žádající firmy nebudou v budoucnu udržitelné. Některé evropské banky se dokonce už zavázaly, že v budoucnu nebudou poskytovat finanční služby energetickým firmám zatěžujícím životní prostředí,“ komentuje budoucí vývoj Martin Křivánek z KPMG. ESG se zatím kromě bank zabývají také investiční fondy. Pojišťovny nová regulace zatím významně nezasáhla.

Co je to ESG?

  

Principy ESG (environmentální, sociální a udržitelné správy a řízení) se od poloviny roku 2021 řídí všechny banky v Evropské unii. Ty v Eurozóně mají pravidla ještě přísnější. Nová regulace bankám předepisuje, jak faktory ESG promítnout do svého fungování, procesu poskytování úvěrů i požadavků na své klienty. Evropská unie regulacemi navazuje na Pařížskou dohodu z roku 2015, která zavazuje členské státy snížit emise skleníkových plynů. Letošní vlna regulací je však pouze první krok. To hlavní nás teprve čeká.

  

O průzkumu

Průzkum provedli odborníci KPMG Česká republika formou dotazníků na přelomu roku 2020 a 2021. Respondenty poradenská firma rozdělila na velké a malé banky. Mezi velké zařadila instituce z nadnárodních bankovních skupin nebo z top šesti bank v České republice dle bilance. Mezi malé pak řadí převážně ty lokálně vlastněné. Dle objemu aktiv průzkum pokryl více než polovinu bankovního trhu v ČR.

Stáhněte si průzkum

  ↓ ↓